Agencija za privremeno zapošljavanje – osnivanje i uvjeti za rad

Agencija može obavljati poslove ustupanja radnika korisnicima pod uvjetima da je registrirana prema posebnom propisu i upisana u Knjizi evidencije agencija za privremeno zapošljavanje koja se vodi u Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.

Da bi agencija obavljala poslove ustupanja radnika korisnicima, spomenute poslove mora obavljati kao jedinu djelatnost (osim djelatnosti u vezi sa zapošljavanjem).

Zakon ne sadrži odredbe o postupku registracije, već je to regulirano posebnim propisom (Zakonom o trgovačkim društvima, Zakonom o obrtu). Stoga je samom osnivaču agencije za privremeno zapošljavanje ostavljeno na izbor hoće li registrirati obrt ili trgovačko društvo (npr. d.o.o. ili j.d.o.o.).

Nakon postupka registracije, potrebno je ovom Ministarstvu podnijeti od osobe ovlaštene za zastupanje tvrtke/obrta potpisani Zahtjev za upis u Knjizi evidencije agencija za privremeno zapošljavanje. Tome treba priložiti Rješenje o upisu u sudski registar i Izvadak iz sudskog registra, ukoliko se radi o trgovačkom društvu. Ako se radi o obrtu, onda je uz potpisani Zahtjev potrebno priložiti presliku Rješenja o upisu obrta u Obrtni registar, te presliku obrtnice.

Navedeno je moguće dostaviti poštom na adresu Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb ili pisarnici ovog Ministarstva: pisarnica@mrosp.hr. Ne plaćaju se nikakve pristojbe niti biljezi.

Privremeno zapošljavanje je regulirano člankom. 44. do članka 52. Zakona o radu.

O prijavi u Knjigu evidencije ovo Ministarstvo izdaje Potvrdu o upisu u Knjizi evidencije agencija za privremeno zapošljavanje. Potvrda sadrži broj pod kojem je agencija upisana i datum upisa u Knjigu evidencije, dok je agencija dužna u pravnom prometu, u poslovnim ispravama, na svakom dopisu i ugovoru navesti broj pod kojim je upisana u Knjizi evidencije ministarstva.

Nakon što agencija dobije Potvrdu, poželjno je odmah se registrirati u Aplikaciji Privremeno zapošljavanje http://apzp.mrms.hr/. Sukladno Pravilniku o sadržaju, načinu i roku dostave statističkih podataka o privremenom obavljanju poslova (Narodne novine, broj 98/18), agencija je dužna Ministarstvu dostavljati statističke podatke o ustupljenim radnicima u elektroničkom obliku, i to putem Aplikacije Privremeno zapošljavanje.

Registracija u Aplikaciji vrši se putem bilo koje e-mail adrese kojoj korisnik ima pristup i lozinke koju korisnik sam kreira. Agencija treba zaključati unos podataka o ustupljenim radnicima nakon što izvrši upis svih ustupanja ili sa stanjem nula (0) ako nije imala ustupanja. Nakon unosa i zaključivanja podataka na mail dolazi potvrda o ispunjavanju obveze. Ministarstvo o tome ne izdaje posebne potvrde. U samoj aplikaciji postoje korisničke upute koje detaljno opisuju postupak registracije i unos podataka.

Podaci o obavljanju poslova se dostavljaju do kraja mjeseca siječnja za prethodnu kalendarsku godinu, a obveza dostavljanja postoji sve dok je agencija registrirana za obavljanje djelatnosti ustupanja radnika.