Naknada za neiskorišteni godišnji odmor

U slučaju prestanka ugovora o radu poslodavac je dužan radniku koji nije iskoristio godišnji odmor isplatiti naknadu umjesto korištenja godišnjeg odmora. Naknada se određuje razmjerno broju dana neiskorištenog godišnjeg odmora.

Dakle, radnik se može obratiti poslodavcu vezano za isplatu navedene naknade.

Ukoliko poslodavac povrijedi pravo iz radnog odnosa, odnosno ne isplati naknadu za neiskorišteni godišnji odmor, radnik može zahtijevati zaštitu povrijeđenog prava pred nadležnim sudom.

Pritom napominjemo da potraživanja iz radnih odnosa zastarijevaju za pet godina.