Naknada za neiskorišteni godišnji odmor

U slučaju prestanka ugovora o radu poslodavac je dužan radniku koji nije iskoristio godišnji odmor isplatiti naknadu umjesto korištenja godišnjeg odmora. Naknada se određuje razmjerno broju dana neiskorištenog godišnjeg odmora.

Dakle, radnik se može obratiti poslodavcu vezano za isplatu navedene naknade.

Poslodavac koji radniku na dan dospjelosti ne isplati naknadu za neiskorišteni godišnji odmor ili je ne isplati u cijelosti, dužan je do kraja mjeseca u kojem je dospjela njihova isplata, radniku dostaviti obračun u kojem će biti iskazan ukupan iznos naknade plaće za neiskorišteni godišnji odmor u propisanom sadržaju te obračun iznosa naknade plaće za neiskorišteni godišnji odmor koji je bio dužan isplatiti u propisanom sadržaju.

Protivno postupanje poslodavca predstavlja kažnjivo djelo najtežeg prekršaja, u vezi čega se radnik može podnijeti prijavu protiv poslodavca Državnom inspektoratu, Inspekciji rada Inspekciji rada u Zagrebu, Šubićeva 29, Zagreb, tel: 01/2375 100, e-pošta: inspekcija.rada@dirh.hr odnosno putem kontakt obrasca kojemu se može pristupiti putem poveznice: https://dirh.gov.hr/podnosenje-prijava/83.

Ukoliko poslodavac povrijedi pravo iz radnog odnosa, odnosno ne isplati naknadu za neiskorišteni godišnji odmor, radnik može zahtijevati zaštitu povrijeđenog prava pred nadležnim sudom. Pritom napominjemo da potraživanja iz radnih odnosa zastarijevaju za pet godina.