Transakcijski račun radnika

Člankom 92. stavak 1. Zakona o radu propisano je da se plaća, naknada plaće i ostali primici u novcu obračunavaju i isplaćuju radniku na njegov transakcijski račun.

Vrste transakcijskih računa su određene člankom 74. Zakona o platnom prometu (Narodne novine, br. 66/18 i 114/22) i relevantnim člankom 3. Odluke o transakcijskim računima Hrvatske narodne banke. U članku 74. stavku 1. Zakona i u članku 3. Odluke je izričito navedeno kako transakcijski račun obuhvaća tekući račun i žiro račun.