Radno obilježavanje europskog tjedna

Europski tjedan sigurnosti i zdravlja na radu ove godine obilježava se od 24. do  28. listopada. Jedan od glavnih alata EU-OSHA kampanja je podizanje svijesti o pitanjima koja se odnose […]

Više
1 2