Radno obilježavanje europskog tjedna

Europski tjedan sigurnosti i zdravlja na radu ove godine obilježava se od 24. do  28. listopada. Jedan od glavnih alata EU-OSHA kampanja je podizanje svijesti o pitanjima koja se odnose na sigurnost i zdravlje na radu te promicanje ideje da su dobro zdravlje i sigurnosti na radu dobri za posao, radnike, poslodavce i društvo u cjelini.

Europska agencija za zaštitu na radu (EU-OSHA) je organizacija Europske unije odgovorna za prikupljanje, analizu i distribuciju relevantnih informacija koje mogu služiti potrebama svih dionika  koji se bave problematikom uvjeta i sigurnosti na radu. Naglasak je na aktivnostima kako radna mjesta učiniti sigurnijima, zdravijima i produktivnijima. Značajan broj tvrtki u Europskoj uniji  uvjeren je temeljem vlastitih praksi i iskustava da sigurnost i zdravlje na radu (u središtu radnog procesa) pomaže u prevenciji i smanjivanju troškova vezanih uz ozljede i gubitke u poslovanju te omogućuju poslodavcima i radnicima postizanje zajedničkih ciljeva i interesa. Svjetska zdravstvena organizacija i Međunarodna organizacija rada procjenjuju kako svake godine na radu smrtno strada oko 2 milijuna radnika, uz 260 milijuna ozljeđenih  na radu te vrlo veliki broj slučajeva profesionalnih bolesti.

Obilježavanje Europskog tjedna za sigurnost i zdravlje na radu ove godine u Hrvatskoj prilika je za promociju i intenzivni nastavak kampanje EU-OSHA “Zdrava mjesta rada za sve uzraste” 2016.-2017. i  najavu početka Nacionalne kampanje “STOP ozljedama na radu” 2016.-2018. koju pokreće Zavod za unapređivanaje zaštite na radu.

U tijeku ovog tjedna kao nastavak svakodnevnih akcija na informiranju, osvješćivanju, savjetovanju i edukaciji  različitih dionika i opće javnosti te promicanju značaja zaštite na radu za očuvanje radne sposobnosti  radnika, smanjivanje troškova uzrokovanih ozljedama i bolestima u vezi s radom, Zavod za unapređivanje  zaštite na radu organizira niz radnih posjeta tvrtkama u različitim djelatnostima, radionica, skupova, predavanja, prezentacija i promotivnih aktivnosti za poslodavce, sindikate, stručnjake zaštite na radu i druge zainteresirane dionike.