Stručnjaci zaštite na radu

Prema članku 22. Zakona o zaštiti na radu (Narodne novine broj 71/14. i 118/14. ) utvrđeno je da će se Pravilnikom propisati način i uvjeti polaganja stručnog ispita za stručnjaka zaštite na radu te uvjeti za priznavanje statusa stručnjaka zaštite na radu, oblici stalnog stručnog usavršavanja i načina njegovog vrednovanja te izdavanje, oduzimanje i prestanak odobrenja te ustroj i vođenje registra izdanih odobrenja stručnjacima zaštite na radu.

Na osnovu članka 83. st. 4 toč. 9. navedenog Zakona cjelokupne aktivnosti vezane za odobrenja stručnjacima zaštite na radu temeljem prethodno navedenog Pravilnika voditi će Zavod za unapređivanje zaštite na radu.

Modeli stalnog stručnog usavršavanja utvrđivat će se za određeno vremensko razdoblje i uključivat će sudjelovanje na stručnim skupovima (kongresima, simpozijima i konferencijama), stručnim sastancima i stručnim savjetovanjima (seminarima, okruglim stolovima, demonstracijama stručnih postupaka i sl.), radionicama, tečajevima, studijskim boravcima, objavama radova, uredništvom i recenzijama (stručnih članaka u časopisima, uredništvom časopisa, autorstvom, koautorstvom, objavama knjiga, priručnika i dr.), e-learningom (online tečajevima i online stručnim skupovima) i ostalim aktivnostima (rad u povjerenstvima i drugim tijela i sl.).

Istovremeno verifikacijom određenih obrazovnih programa iz područja zaštite na radu i zaštite zdravlja na radu u okviru navedenog sustava postići će se i njihova odgovarajuća kvaliteta.

Istovremeno poslodavci će biti kako je to Zakonom o zaštiti na radu i utvrđeno obvezni stručnjacima zaštite na radu omogućiti kontinuirano stručno usavršavanje i ispunjavanje njihovih obveza kao i druge uvjete za njihov učinkovit rad.

Pripremljen prijedlog modela stalnog stručnog usavršavanja