Stručnjaci zaštite na radu

Napomena: Epidemijsko i pandemijsko širenje bolesti COVID – 19 predstavlja bitno promijenjene okolnosti, koje se nisu mogle unaprijed predvidjeti niti spriječiti, a nedvojbeno imaju znatan utjecaj na prava i obveze poslodavaca i radnika kao ugovornih strana sklopljenog ugovora o radu i koje su predviđene za redovno stanje i uobičajene životne okolnosti.

Polaganje stručnog ispita za stručnjaka zaštite na radu te stručnog ispita za koordinatora zaštite na radu, zbog navedenih okolnosti se privremeno ne organizira.

Organizacija polaganja ispita će se, u skladu s obvezama i građanskim dužnostima iz propisanih i određenih protuepidemijskih mjera, nastaviti čim se za to steknu uvjeti, a kandidati će o tome biti obaviješteni pisanim putem u skladu s Pravilnikom o osposobljavanju iz zaštite na radu i polaganju stručnog ispita (Narodne novine, br. 112/14).


Ako ste među onima koji se pripremaju za polaganje ispita za stručnjaka za zaštitu na radu svakako provjerite svoje znanje pomoću pitanja i odgovora koje smo pripremili kao smjernice za savladavanje gradiva. Kao što znate Pravilnikom o osposobljavanju iz zaštite na radu i polaganju stručnog ispita propisan je način i uvjeti polaganja stručnog ispita za stručnjaka zaštite na radu. Kao prilog Pravilniku navedeno je i što sve obuhvaća program stručnog ispita za stručnjaka zaštite na radu.

Polaganje stručnog ispita kandidat prijavljuje ministarstvu nadležnom za rad (Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava). Prijava za polaganje stručnog ispita s priloženom dokumentacijom (presliku diplome/svjedodžbe kandidata o završenom obrazovanju i izvadak iz registra Trgovačkog suda poslodavca kod kojeg je kandidat zaposlen) mora sadržavati sve podatke navedene u obrascu i šalje se na adresu:

Literatura za ispit nije službeno propisana, ali su teme o kojima kandidati moraju pokazati zadovoljavajuće znanje sadržane u zakonima i pravilnicima. Popis po kojemu se možete pripremati odnosi se na opći dio ispita kojim se stječe kvalifikacija za poslove stručnjaka zaštite na radu I. stupnja i posebni dio koji se odnosi na stručnjaka zaštite na radu II. stupnja.

U pdf dokumentima u prilogu su neka od pitanja i odgovori na njih. Olakšat će pripremu za opći i posebni dio ispita. Također, upućujemo Vas na pravilnike za pripremu ispita koje možete preuzeti na našim stranicama.

Osjećate li se spremnim za ispit? Preuzmite i popunite obrazac, prikupite tražene dokumente i prijavite se.

Opći dioPosebni dio