Stručnjaci zaštite na radu

Ako ste među onima koji se pripremaju za polaganje ispita za stručnjaka za zaštitu na radu svakako provjerite svoje znanje pomoću pitanja i odgovora koje smo pripremili kao smjernice za savladavanje gradiva. Kao što znate Pravilnikom o osposobljavanju iz zaštite na radu i polaganju stručnog ispita propisan je način i uvjeti polaganja stručnog ispita za stručnjaka zaštite na radu. Kao prilog Pravilniku navedeno je i što sve obuhvaća program stručnog ispita za stručnjaka zaštite na radu.

Polaganje stručnog ispita kandidat prijavljuje ministarstvu nadležnom za rad (Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava). Prijava za polaganje stručnog ispita s priloženom dokumentacijom (presliku diplome/svjedodžbe kandidata o završenom obrazovanju i izvadak iz registra Trgovačkog suda poslodavca kod kojeg je kandidat zaposlen) mora sadržavati sve podatke navedene u obrascu i šalje se na adresu:

Literatura za ispit nije službeno propisana, ali su teme o kojima kandidati moraju pokazati zadovoljavajuće znanje sadržane u zakonima i pravilnicima. Popis po kojemu se možete pripremati odnosi se na opći dio ispita kojim se stječe kvalifikacija za poslove stručnjaka zaštite na radu I. stupnja i posebni dio koji se odnosi na stručnjaka zaštite na radu II. stupnja.

U pdf dokumentima u prilogu su neka od pitanja i odgovori na njih. Olakšat će pripremu za opći i posebni dio ispita. Također, upućujemo Vas na pravilnike za pripremu ispita koje možete preuzeti na našim stranicama.

Osjećate li se spremnim za ispit? Preuzmite i popunite obrazac, prikupite tražene dokumente i prijavite se.

Opći dioPosebni dio