3064 dana bez ozljeda u DS Smith Plastics Karlovac

Tvrtku DS Smith Plastics Karlovac d.o.o., podružnicu belgijske grupacije koja je nedavno dobila priznanje za 3000 dana bez ozljeda na radu posjetio je Vitomir Begović, ravnatelj Zavoda za unapređivanje zaštite na radu sa suradnicima, Muhidinom Omerdićem, voditeljem Službe za zaštitu na radu, nadzor, ovlaštenja i analize i Antonijem Jaićem, stručnim savjetnikom. DS Smith Plastics Karlovac d.o.o. preuzeo  je 2014. godine uspješnu karlovačku tvrtku Kaplast s pogonima pored Vojniću i pridružio je svojoj grupaciji s 25.000 zaposlenih u 20 država. Tvrtka je dio divizije plastika uz koje grupacija ima još divizije papir, reciklaža i pakiranje.

Uzorni standardi zaštite na radu koji se primjenjuju već više od osam  godina u pogonima za proizvodnju visokokvalitetnih plastičnih nosiljki prepoznati su i nagrađeni posebnim priznanjem. Osim u Vojniću gdje zapošljava 60 do 80 radnika ovisno o sezoni, tvrtka DS Smith ima u Zagrebu reciklažu, a u Belišću pogone za papir i pakiranje. Proizvodnja plastike je robotizirana, a na projektima automatizacije i robotizacije angažirano je šest inženjera koji usluge također pružaju i vanjskim korisnicima.

Direktor tvornice Mario Tomljanović  istaknuo je kako je sigurnost zaposlenih najvažnija te kako su zaposleni s poslodavcem  aktivni  partneri u informiranju, savjetovanju i provedbi mjera zaštite na radu. Posebno je naglasio da se potiče i stimulira inicijativnost i inovativnost zaposlenih, a svaki dio radnih aktivnosti počinje i završava utvrđivanjem i realizacijom poslovnog plana, te primjenom mjera zaštite na radu i motivacijom. Takav pristup osigurava uključivanje svih radnika u razvoj kulture zaštite na radu, njihov osjećaj da su u radnom procesu sigurni i zaštićeni, da je poslodavcu zaštita na radu izuzetno važna, a potvrda takvog pozitivnog pristupa rezultira i malom stopom bolovanja od 0,9 posto te izostankom ozljeda na radu. Kako bi smanjili fizičko opterećenje radnika i ergonomski prilagodili mjesta rada, u tvrtki su poboljšali uvjete rada instaliranjem vakum dizalice, te izradili precizan plan čija ostvarenje dovodi do kontinuiranog unapređivanja zaštite na radu i tehnološkog razvoja u okviru posebnog razvojnog odjela.

Siniša Kotur, stručnjak za zaštitu na radu u DS Smith Plastics Karlovac ukazao je na aktivnosti koje se provode  na osposobljavanju radnika za rad na siguran način, suradnji s ovlaštenicima poslodavca i radnicima, redovitom ispitivanju  ispravnosti i održavanju radne opreme, unutarnjem  nadzoru i dosljednoj primjeni propisanih mjera  zaštite, što sve zajedno utječe na dobre uvjete rada, radni učinak i zadovoljstvo radnika. Tvrtka je uz norme ISO 9001 i ISO 14001 implementirala normu OHSAS 18001 kako bi i na taj način potvrdila opredijeljenost za primjenu najviših standarda zaštite zdravlja i zaštite na radu u DS Smith Plastics Karlovac.

Iva Šegota, stručna prvostupnica zaštite i sigurnosti kao polaznica stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa u ovoj tvrtki izrazila je zadovoljstvo mogućnošću usvajanja praktičnih znanja iz zaštite na radu koja će joj biti od neprocjenjive važnosti nakon završetka specijalističkog studija.

Predstavnici Zavoda pohvalili su napore tvrtke DS Smith Plastics Karlovac i rezultate u prevenciji, a što je rezultiralo dugogodišnjim razdobljem bez ozljeda na radu. Tom prilikom predstavili su i brojne aktivnosti Zavoda za unapređivanje zaštite na radu te vrijedne projekte u koje će se uključiti i DS Smith Plastics Karlovac kao primjer dobre prakse.

Ravnatelj Begović naglasio je da postignute rezultate ove tvrtke trebaju slijediti i drugi u Hrvatskoj, budući da analize pokazuju kako su uzroci učestalih propusta i nepravilnosti u provedbi mjera zaštite na radu koji dovode do nezgoda i ozljeda na radu: rad s neispravnim sredstvima rada, neodržavanje opreme, ugradnja dijelova koji su neodgovarajući,  rad radnika koji nisu osposobljeni za rad na siguran način, neizvršavanje obveze procjene rizika pri obavljanju  poslova na mjestima rada, neredovito ispitivanje strojeva i uređaja s povećanim opasnostima te radnog okoliša, obavljanje opasnih radnih postupaka bez planiranja i razrađivanja tehnologije rada na način da ne ugrožava život i zdravlje radnika, rad radnika na poslovima s posebnim uvjetima rada, a da prethodno nije utvrđeno ispunjava li radnik propisane uvjete itd.

Predstojeću nacionalnu kampanju “STOP ozljedama na radu” čiji je moto “Zaštita na radu je i moja odgovornost!” Zavod će usmjeriti na niz mjera i aktivnosti kako bi se višegodišnji trend ozljeda na radu ove i narednih godina smanjivao.

Zakonom o zaštiti na radu i drugim propisima utvrđena je opća razina prava i obveza za sve poslodavce, a ovisno  o konkretnim uvjetima, potrebama i mogućnostima ta razina se može povećavati , pri čemu je ključna uloga i suradnja poslodavaca, sindikata i predstavnika radnika da isto učine u okviru kolektivnih ugovora, sporazuma  i drugih internih akata, a posebice u svakodnevnom praktičnom djelovanju i postupanju, zaključio je Begović.

DS Smith Plastics (Foto: ZUZNR)

Sudionici sastanka suglasili su se da prilagođavanje rada sposobnostima, vještinama i zdravstvenom stanju pojedinaca, kao i da drugi vidovi raznolikosti među radnicima, poput spola, dobi, invalidnosti, itd. trebaju biti dinamičan i neprekidan proces koji se temelji na procjeni rizika tijekom cijelog radnog vijeka. Dobar dizajn mjesta rada i organizacije rada koristan je svim dobnim skupinama, a može se postići: uporabom opreme i drugih pomagala kojima se smanjuje  tjelesno opterećenje tijekom rada, dobrim ergonomskim dizajnom alata, opreme i namještaja, zatim ograničenjima za podizanje teških tereta i za obavljanje tjelesno zahtjevnih radnji, edukacijom, kraćim odmorima, rotacijom posla, i drugim preventivnim  mjerama.

Kvalitetno izrađena, ažurna procjena rizika, vidljive upute za rad na siguran načinu na mjestima rada, osposobljeni radnici, angažirani i odgovorni ovlaštenici poslodavca i povjerenici radnika za zaštitu na radu te redovit i učinkovit unutarnji nadzor provođenja mjera zaštite na radu mogu dovesti do pozitivnih rezultata, istaknuto je tijekom sastanka.

Politike kvalitetnog i odgovornog upravljanja ljudskim resursima kao što su ravnoteža posla i privatnog života, radno vrijeme, cjeloživotno  učenje i razvoj karijere izravno utječu na psihosocijalno stanje, a time i zaštitu na radu i zdravstveno stanje zaposlenih te očuvanje njihove radne sposobnosti. Upravo zato je važno da politika ljudskih resursa u svakoj radnoj sredini aktivno podupire upravljanje zaštitom na radu za sve dobne skupne, uzimajući u obzir značajke, potrebe i motivacije svake od tih skupina radnika, suglasili su se predstavnici Zavoda i tvrtke DS Smith Plastics.

I kampanja EU OSHA 2016.-2017. Zdrava mjesta rada za sve uzraste prilika je da u Hrvatskoj promoviramo i potičemo osiguranje zdravog starenja na poslu, budući da to znači omogućiti radnicima da dobro žive, dobro rade i dobro stare, pridonoseći sebi i zajednici, zaključio je Begović. Predstavnici Zavoda za unapređivanje zaštite na radu u pratnji domaćina obišli su proizvodne pogone tvrtke kojom prilikom su iskazali vrlo visoku ocjenu za organizaciju i provedbu mjera zaštite na radu.