Bušilica

 • Prije upotrebe bušilice pročitati upute proizvođača!

RIZICI PRI RADU:

 • Mehanički (rotirajuće svrdlo ili pokretni dijelovi bušilice mogu zahvatiti dijelove tijela i odjeću, oštra metalna strugotina može ozlijediti ruke i šake)
 • Rizici od udara električne struje
 • Čestice prašine od bušenja mogu upasti u oko
 • Buka
 • Radni rizici koji se odnose na greške i odstupanja od rada na siguran način (npr. predmet obrade može odletjeti ako nije sigurno pričvršćen).

UPUTE ZA SIGURAN RAD:

 • Prije početka rada treba vizualno provjeriti ispravnost alata. Također treba provjerite da li uređaji za uključivanje vizualno djeluju ispravno.bušilica
 • Tijekom rada obavezno se koristi osobna zaštitna oprema, i to:
  1. zaštitna odjeća koja se upotrebljava pri radu mora biti stegnuta uz tijelo i zakopčana
  2. kosa treba biti stavljena pod zaštitnu kapu
  3. oči trebaju biti zaštićene naočalama
  4. zabranjeno je nošenje nakita npr. lančića i narukvica.
 • Također treba provjeriti ispravnost električnih kabela.
 • Prije uključenja stroja treba dobro i sigurno učvrstiti predmet obrade.
 • Za vrijeme bušenja nikada predmet obrade ne smije se držati rukama. Ruke treba držati daleko od rotirajućih dijelova bušilice.
 • Strugotine se ne uklanjaju rukama već odgovarajućim alatom.
 • Ako se svrdlo zaglavi u predmetu obrade, potrebno je isključiti alat iz pogona i potom izvaditi svrdlo rukom.
 • Prilikom isključivanja bušilice iz utičnice, isključivanje se radi izvlačenjem kabela iz utičnice. Zabranjeno je vući kabel jer tako može doći do oštećenja kabela i spojnog mjesta između kabela i utikača.
 • U slučaju bilo kakvog kvara na alatu ili uređajima za uključivanje, odmah treba zaustaviti alat i odnijeti na pregled kod ovlaštenog servisera.
 • Po završetku rada alat se isključuje. Tada se obavljaju radovi koji se odnose na popravke i čišćenje stroja i radne okoline.

 

PREUZMITE PDF: Bušilica