Kutna i ravna brusilica

 • Prije upotrebe brusilice pročitati upute proizvođača!

RIZICI PRI RADU:

 • Ozljeda organa vida metalnim opiljcima (špena)
 • Posjekotine, poderotine od dodira s pokretnim dijelom alata
 • Oštećenje dišnih organa metalnom prašinom
 • Oštećenja sluha bukom koju proizvodi alat
 • Električni udar

UPUTE ZA SIGURAN RAD:

kutna brusilica

 • Pregledati kabel alata i utikač; ne smije biti oštećenja
 • Ispitati prekidač alata, odnosno da li se automatski vraća u položaj ISKLJUČENO
 • Postaviti antivibracijsku ručicu sa strane koja vam odgovara
 • Pregledati stabilnost zaštitnog dijela alata, nikako ne skidati zaštitnu napravu. Originalni štitnik ploče uvijek mora biti postavljen na alat i pravilno pričvršćen.
 • Izvršiti postavljanje radne ploče (brusna ili rezna) te njeno dotezanje upotrebom blokade vretena, stezne matice i ključa s kukama
 • Uključiti alat u struju, upaliti ga preko prekidača
 • Pričekati da rotacija ploče dostigne maksimalnu brzinu i pristupiti radu. Nikada ne isključivati brusilicu pri opterećenju. Ako se brusilica ugrije pri radu, potrebno je hladiti je radom na prazno nekoliko minuta, ili ako postoji mogućnost upotrebom zraka iz kompresora ili ventilator.
 • Održavajte radni prostor u čistom stanju i da uvijek bude dobro osvijetljen.
 • Nikada nemojte raditi alatom u eksplozivnoj atmosferi (Ex oznaka), kao što je prisutnost zapaljive tekućine, plinova ili prašine. Električni alat stvara iskre koje mogu zapaliti prašinu ili isparavanja u zraku.
 • Držati djecu i prolaznike dalje od mjesta rada pri radu s brusilicom. Ometanje, odnosno odvraćanje pažnje može dovesti do gubitka kontrole nad alatom u rukama.
 • Utikač električne brusilice mora odgovarati utičnici (za dovod mrežnog napona). Nikada ne smijete raditi bilo kakve izmjene na utikaču osim ako ste za to ovlašteni.
 • Električni alat ne smije biti na kiši ili se koristi u vlažnim uvjetima okoline. Voda koja ulazi u alat stvara rizik od električnog udara.
 • Zabranjeno je zloupotrebljavati električni kabel. Nikada se električni kabel ne smije koristiti za nošenje alata, za povlačenje alata ili izvlačenje utikača iz struje. Električni kabel treba uvijek držati dalje od izvora topline, od ulja, oštrih predmeta ili predmeta koji se kreću. Električni kabel uvijek treba maknuti s prolaza, te spriječiti hodanje po istom.
 • Nemojte raditi ovim alatom ako je oštećen električni kabel.
 • Ako alat ima priključak za opremu za izvlačenje i skupljanje prašine, vodite računa da je ova oprema pravilno priključena i da se pravilno koristi. Korištenje ove opreme smanjuje opasnost koja je vezana za prašinu koja nastaje kod sječenja (rezanja) materijala.
 • Zabranjeno je raditi na materijalima koji sadržavaju azbest bez upotrebe dodatne respiratorne zaštite! Mikročestice azbesta su kancerogene te mogu ostati u zraku, bez obzira na uporabu usisivača prašine, čime mogu  opasno ugroziti zdravlje.
 • Radnik koji radi brusilicom ne smije biti pod utjecajem prekomjernog umora, alkohola, lijekova ili drugih opojnih sredstava. Svaki trenutak nepažnje pri radu može dovesti do ozbiljnih ozljeda.
 • Obavezno je uvijek koristiti osobna zaštitna sredstva pri radu s brusilicom. Uvijek nositi adekvatne zaštitne naočale ili vizir, radne rukavice, radne cipele s čeličnom kapicom, radno odijelo, masku za zaštitu dišnih organa.
 • Izbjegavajte slučajno pokretanje alata obaveznom provjerom stanja prekidača. Nošenje alata s prstima na prekidaču ili uključivanje alatke u struju s uključenim prekidačem može izazvati ozljede.
 • Prije nego što uključite alat, uklonite bilo kakve ključeve, ili alate u blizini. Ključ, alat koji su ostavljeni na rotacijskom dijelu alata mogu uzrokovati ozljede.
 • Prilikom rada alatom izbjegavati istezanje. Održavati cijelo vrijeme dobru ravnotežu tijela i dobro, stabilno stajanje na zemlji.
 • Prilikom rada brusilicom oblačiti se pravilno. Nikada ne nositi labavu, slobodnu odjeću koja visi. Zabranjeno je nositi bilo kakav nakit. Držite kosu, odjeću i rukavice dalje od alata. Labava, slobodna odjeća, nakit ili duga kosa mogu biti zahvaćeni alatom i prouzročiti teške ozljede.

 

PREUZMITE PDF: Kutna i ravna brusilica