Darivanje krvi

Zakonom o radu (Narodne novine, br. 93/14 i 127/17, 98/19 i 151/22) propisano je pravo radnika da po osnovi darivanja krvi ostvari pravo na jedan plaćeni slobodni dan koji koristi na dan darivanja krvi ili prvi idući radni dan, osim ako s poslodavcem ne dogovori drugačije ili je kolektivnim ugovorom, sporazumom sklopljenim između radničkog vijeća ili ugovorom o radu nije drukčije određeno.

Vrijeme darivanja krvi (u odnosu na radnikovo radno vrijeme) nije od utjecaja na navedeno pravo radnika.

Također, o namjeri darivanja krvi, radnik je dužan ako je to moguće, obavijestiti poslodavca  najmanje tri dana unaprijed. Ukoliko navedeno pravo nije drukčije određeno na jedan od gore navedenih načina, radnik ima pravo na jedan slobodan dan za svako darivanje krvi na dan darivanja krvi ili prvi idući radni dana, što znači da se ne može prenositi u drugo vrijeme.