Darivanje krvi

Zakonom o radu (Narodne novine, br. 93/14 i 127/17) propisano je pravo radnika da po osnovi darivanja krvi ostvari pravo na jedan plaćeni slobodni dan koji koristi na dan darivanja krvi, ako kolektivnim ugovorom, sporazumom sklopljenim između radničkog vijeća ili ugovorom o radu nije drukčije određeno. Vrijeme darivanja krvi (u odnosu na radnikovo radno vrijeme) nije od utjecaja na navedeno pravo radnika.

Također, ukoliko navedeno pravo nije drukčije određeno na jedan od gore navedenih načina, radnik ima pravo na jedan slobodan dan za svako darivanje krvi na dan darivanja krvi što znači da se ne može prenositi u drugo vrijeme.