Zakon o blagdanima, spomendanima i neradnim danima u RH

Člankom 1. Zakona o blagdanima, spomendanima i neradnim danima u Republici Hrvatskoj (Narodne novine, br. 33/96, 96/01, 13/02, 136/02, 112/05, 59/06, 55/08, 74/11 i 130/11) utvrđeni su dani blagdana u koje se ne radi, s time da je u članku 5. određeno da u te dane radnici imaju pravo na naknadu plaće.

U skladu sa člankom 3. navedenog Zakona, građani Republike Hrvatske koji Božić slave na dan 7. siječnja u taj dan, islamske vjeroispovjedi u dane Ramazanskog bajrama i Kurban bajrama, te židovske vjeroispovjedi u dane Roš Hašane i Jom Kipura, imaju pravo ne raditi. Pri tome, množina u stipulaciji norme odnosi se na nabrajanje više blagdana, iz čega proizlazi da građani po toj osnovi za svaki od navedenih blagdana imaju pravo ne raditi po jedan dan, bez obzira na činjenicu njihovog dužeg trajanja.