Darko Klarić, dobitnik priznanja za ostvarena značajna postignuća u zaštiti života i zdravlja radnika na radu te unapređenje sustava zaštite na radu (2023.)

Povjerenstvo za dodjelu priznanja i nagrade radi unapređivanja zaštite na radu u Republici Hrvatskoj za 2023. godinu u sastavu: Dražen Opalić (predsjednik Povjerenstva), Marina Borić, Goran Beroš, Boris Antunović i Ljubomir Pintarić odlučilo je da se priznanje za ostvarena značajna postignuća u zaštiti života i zdravlja radnika na radu te unapređenje sustava zaštite na radu dodijeli Darku Klariću.

Darka Klarića nominirala je Udruga za zaštitu zdravlja i sigurnosti na radu, zaštitu okoliša i zaštitu od požara regije sjeverozapad – USOP. Kao diplomirani inženjer strojarstva bavi se zaštitom na radu više od 30 godina počevši od rada u privatnim tvrtkama, zatim kao inspektor zaštite na radu, a od 2014. godine radi na poslovima voditelja službe za nadzor zaštite na radu Područnog ureda Varaždin Inspektorata rada. Član je udruge USOP i Društva energetičara Varaždin u kojima je izuzetno aktivan. Autor i koautor je nekoliko skripti iz područja zaštite na radu, a svojim sudjelovanjem na nacionalnim i međunarodnim konferencijama te stručnim skupovima doprinosi realizaciji programa stalnog stručnog usavršavanja u području zaštite na radu u RH i zemljama u okruženju.