Sarajko Baksa, dobitnik priznanja za ostvarena značajna postignuća u zaštiti života i zdravlja radnika na radu te unapređenje sustava zaštite na radu (2023.)

Povjerenstvo za dodjelu priznanja i nagrade radi unapređivanja zaštite na radu u Republici Hrvatskoj za 2023. godinu u sastavu: Dražen Opalić (predsjednik Povjerenstva), Marina Borić, Goran Beroš, Boris Antunović i Ljubomir Pintarić odlučilo je da se priznanje za ostvarena značajna postignuća u zaštiti života i zdravlja radnika na radu te unapređenje sustava zaštite na radu dodijeli Sarajku Baksi.

Profesor Sarajko Baksa pionir je u 3D prostornim vizualizacijama, simulacijama, animacijama i znanstvenim vizualizacijama unapređenja zaštite na radu u kojem području djeluje već više od 30 godina. Napisao je knjigu „Design methods of computer 3D modeling“ i objavio veći broj znanstveno-istraživačkih i stručnih radova iz područja 3D računalnih istraživanja unutar sustava zaštite na radu, daljnjem mjerljivom unapređivanju zaštite, smanjenju broja ozljeda na radu, profesionalnih bolesti i bolesti u vezi s radom i smanjenju njihovih posljedica. Nositelj je većeg broja fakultetskih kolegija pri Veleučilištu studija sigurnosti u Zagrebu. Izradio je brojne računalne programe i eksperimentalne opreme glede istraživanja unutar domene primijenjenog inženjerstva zaštite na radu i idejni je začetnik i znanstveni promotor uporabe računala u ergonomijskim istraživanjima zaštite na radu i zaštite zdravlja. Sudjeluje u radu udruga i drugih dobrovoljnih organizacija kojima je primarna djelatnost sigurnost i zaštita zdravlja na radu.