Kristina Dundović, dobitnica priznanja za ostvarena značajna postignuća u zaštiti života i zdravlja radnika na radu te unapređenje sustava zaštite na radu (2023.)

Povjerenstvo za dodjelu priznanja i nagrade radi unapređivanja zaštite na radu u Republici Hrvatskoj za 2023. godinu u sastavu: Dražen Opalić (predsjednik Povjerenstva), Marina Borić, Goran Beroš, Boris Antunović i Ljubomir Pintarić odlučilo je da se priznanje za ostvarena značajna postignuća u zaštiti života i zdravlja radnika na radu te unapređenje sustava zaštite na radu dodijeli Kristini Dundović.

Kristinu Dundović za dodjelu priznanja za unapređivanje zaštite na radu nominiralo je Europsko društvo inženjera sigurnosti. Diplomirala je na Visokoj školi za sigurnost na radu u Zagrebu 2010. godine i ukupno ima 15 godina radnog iskustva od čega 14 godina na poslovima zaštite na radu. Od 2013. godine radi na poslovima zaštite na radu na Veleučilištu u Rijeci kao viši predavač gdje predaje stručne predmete iz područja zaštite na radu i voditeljica je stručne prakse na Odjelu sigurnosti na radu. Prije toga radila je kao diplomirana inženjerka sigurnosti na radu u privatnoj tvrtki na poslovima voditelja odjela zaštite na radu te u Učilištu SAILOR-ustanovi za osposobljavanje i usavršavanje na poslovima predavača iz područja zaštite na radu. Također, objavila je brojne znanstvene i stručne radove iz područja zaštite na radu, bila je mentorica na završnim radovima brojnim studentima te održala niz izlaganja na znanstvenim skupovima.