Dinko Jurjević, dobitnik priznanja za ostvarena značajna postignuća u zaštiti života i zdravlja radnika na radu te unapređenje sustava zaštite na radu (2023.)

Povjerenstvo za dodjelu priznanja i nagrade radi unapređivanja zaštite na radu u Republici Hrvatskoj za 2023. godinu u sastavu: Dražen Opalić (predsjednik Povjerenstva), Marina Borić, Goran Beroš, Boris Antunović i Ljubomir Pintarić odlučilo je da se priznanje za ostvarena značajna postignuća u zaštiti života i zdravlja radnika na radu te unapređenje sustava zaštite na radu dodijeli Dinku Jurjeviću.

Dinko Jurjević stekao je magisterij sigurnosti na radu 2003. godine. Svoj rad u području zaštite na radu i zaštite od požara započeo je 1984. godine u Zavodu za ispitivanje kvalitete u radnoj jedinici Rijeka i nastavio 2001. u Studentskom centru Sveučilišta u Rijeci kao tehnički savjetnik, zatim pomoćnik ravnatelja i nakon toga kao ravnatelj u tri mandata do 2022. godine. Istovremeno je od 2013. do 2017. godine obnašao dužnost pomoćnika Rektora za sigurnost na radu, a od 2014. do 2018. godine bio je izabran za naslovnog predavača na Sveučilištu u Rijeci na studiju Biotehnologije za predmet Sigurnost na radu. Dinko Jurjević je od 2010. godine do danas naslovni predavač na Veleučilištu u Rijeci na Odjelu sigurnosti na radu. Objavio je niz stručnih radova i koautor je jednog znanstvenog rada, a posebno izdvajamo brošuru Sigurnost na radu za studente, koju je distribuirao svim Studentskim centrima u RH, kao i fakultetima u Rijeci.