Holcim (Hrvatska) d.o.o., tvrtka dobitnik priznanja za ostvarena značajna postignuća u zaštiti života i zdravlja radnika na radu te unapređenje sustava zaštite na radu (2023.)

Povjerenstvo za dodjelu priznanja i nagrade radi unapređivanja zaštite na radu u Republici Hrvatskoj za 2023. godinu u sastavu: Dražen Opalić (predsjednik Povjerenstva), Marina Borić, Goran Beroš, Boris Antunović i Ljubomir Pintarić odlučilo je da se priznanje za ostvarena značajna postignuća u zaštiti života i zdravlja radnika na radu te unapređenje sustava zaštite na radu dodijeli tvrtki Holcim (Hrvatska) d.o.o.

Tvrtka Holcim nominirana je zbog visoko razvijenog sustava sigurnosti i zdravlja na radu koji je rezultat dugogodišnjih kontinuiranih napora i ulaganja. Tvrtka je pokrenula program upravljanja kritičnim kontrolama koji je radna obveza, održava sustav zaštite na radu kroz sustav OHSAS 18001 i ISO 45001:2018, donosi jednogodišnje planove poboljšanja iz područja sigurnosti, zaštite zdravlja i zaštite okoliša povezanima sa sustavom nagrađivanja radnika, provodi edukacije i aktivnosti informiranja i podizanja razine svijesti na području sigurnosti i zaštite zdravlja na široj razini te duži niz godina sudjeluje u radu udruga i dobrovoljnih organizacija kojima je primarna djelatnost sigurnost i zaštita zdravlja na radu te aktivno surađuje s drugim institucijama u tom području. Također, tvrtka svake godine obilježava Dane sigurnosti, zdravlja i okoliša kroz niz aktivnosti i inicijativa, naročito one kojima se potiču radnici da uz provedbu različitih projekata za sigurnija radna mjesta ostvare napredak i za to budu nagrađeni.