Dodatak (aneks) ugovora o radu i navođenje podataka o adresi stanovanja

Budući da je ugovor o radu dvostranoobvezni ugovor po kojem svaka od ugovornih strana ima obveze prema drugoj, on se ne može promijeniti jednostranim postupanjem poslodavca. Dakle, poslodavac ne smije bez suglasnosti radnika izmijeniti bilo koji bitni sastojak ugovora o radu, stoga u slučaju kada bi to želio učiniti poslodavac mora radniku ponuditi dodatak (aneks) ugovora o radu ili novi ugovor o radu koji radnik može, ali i ne mora prihvatiti. Naime, radnik je potpuno samostalan i slobodan u donošenju odluke o tome želi li potpisati dodatak (aneks) ugovora o radu.

Napominjemo kako je Zakonom o radu propisano da svaki ugovor o radu mora sadržavati podatke o strankama, OIB-u te njihovu prebivalištu, odnosno sjedištu.