Maksimalno trajanje ugovora o radu na određeno vrijeme

Ako određeni radnik s poslodavcem sklapa više uzastopnih ugovora o radu na određeno vrijeme, ukupno trajanje svih tih ugovora ne smije biti neprekinuto duže od tri godine. Iznimno, to razdoblje može biti duže od tri godine u slučaju zamjene privremeno nenazočnog radnika ili kada je to zbog nekih objektivnih razloga dopušteno posebnim zakonom ili kolektivnim ugovorom.

Kada ukupno trajanje uzastopnih ugovora o radu na određeno vrijeme dosegne tri godine, sljedeći ugovor o radu koji poslodavac ponudi radniku može biti jedino ugovor o radu na neodređeno vrijeme. Riječ je izričitoj zakonskoj odredbi koju obje strane radnog odnosa moraju poštivati, neovisno o činjenici što bi možda i radniku i poslodavcu odgovaralo sklapanje dodatnih ugovora o radu na određeno vrijeme.

Napominjemo da radnik ostvaruje pravo na novčanu naknadu za nezaposlene u slučaju kada mu istekne ugovor o radu na određeno vrijeme pod uvjetom da je u trenutku prestanka radnog odnosa imao najmanje devet mjeseci rada u posljednja dvadeset i četiri mjeseca.