Maksimalno trajanje ugovora o radu na određeno vrijeme

Ugovor o radu na određeno vrijeme može biti sklopljen na vremensko razdoblje u najdužem trajanju  od tri godine, pri čemu se s istim radnikom smije sklopiti najviše tri uzastopna ugovora o radu na određeno vrijeme, čije ukupno trajanje, uključujući i prvi ugovor, nije duže od tri godine.

Kada ukupno trajanje uzastopnih ugovora o radu na određeno vrijeme dosegne tri godine, sljedeći ugovor o radu koji poslodavac ponudi radniku može biti jedino ugovor o radu na neodređeno vrijeme. Riječ je izričitoj zakonskoj odredbi koju obje strane radnog odnosa moraju poštivati, neovisno o činjenici što bi možda i radniku i poslodavcu odgovaralo sklapanje dodatnih ugovora o radu na određeno vrijeme.

Napominjemo da radnik ostvaruje pravo na novčanu naknadu za nezaposlene u slučaju kada mu istekne ugovor o radu na određeno vrijeme pod uvjetom da je u trenutku prestanka radnog odnosa imao najmanje devet mjeseci rada u posljednja dvadeset i četiri mjeseca.