Dokaz u cilju ostvarivanja prava na odsutnost s posla

Pravo na odsutnost s posla novi je institut koji je rezultat usklađivanja s Direktivom (EU) 2019/1158 o ravnoteži između poslovnog i privatnog života roditelja i pružatelja skrbi, koje podrazumijeva pravo radnika na odsutnost s posla, jedan dan u kalendarskoj godini, u slučajevima kada je zbog osobito važnog i hitnog obiteljskog razloga nastalog bolešću ili nesrećom, prijeko potrebna radnikova trenutačna nazočnost. To se razdoblje za stjecanje prava iz radnog odnosa ili u vezi s radnim odnosom smatra vremenom provedenim na radu. Mogućnost povoljnijeg uređenja toga prava, kako u smislu njegovog trajanja, tako i u smislu uređenja prava na naknadu plaće za to vrijeme, ostavlja se slobodi ugovaranja putem kolektivnog ugovora ili ugovora o radu, odnosno uređenja pravilnikom o radu poslodavca.

Uzimajući u obzir svrhu navedenog instituta, kao i razloge koji bi korištenje toga prava opravdavali, Zakonom o radu nije propisana obveza radnika da u slučaju zahtjeva poslodavca dokaže njegovu opravdanost. Međutim, isto tako nije niti propisana nemogućnost poslodavca da u slučaju sumnje na zlouporabu korištenja tim pravom, od radnika zatraži dokaz o postojanju važnog i hitnog obiteljskog razloga.