Dostava obračuna plaće

Obrasci obračuna plaće moraju biti potpisani, budući da takva obaveza proizlazi iz samih obrazaca, čija je primjena obvezna. Međutim, zbog činjenice da isplaćeni iznosi radnikovih potraživanja ne ulaze u kategoriju potraživanja za koje radnik može tražiti provođenje ovrhe, mišljenja smo da kod obračuna isplaćene plaće, odnosno otpremnine, potpis odgovorne osobe poslodavca, radi pojednostavljenja u postupanju, može biti zamijenjen navođenjem imena i prezimena odgovorne osobe poslodavca. To se ne bi odnosilo na obračune neisplaćenih potraživanja, koje bi u svakom slučaju odgovorna osoba trebala potpisati.