Otkazni rok i otpremnina kod otkaza radniku s navršenih 65 godina života i 15 godina mirovinskog staža

U cilju provođenje mjere poticanja duljeg ostanka u radnom odnosu, Zakonom je propisano da radnik koji je navršio 65 godina života i 15 godina mirovinskog staža ne ostvaruje pravo na otkazni rok. Budući da je svrha otkaznog roka određena zaštita radnika u razdoblju pronalaženja novog posla, u situaciji u kojoj je radnik već ostvario pravo na mirovinu, ista je već ostvarena.

Ujedno se propisuje u kojim slučajevima radnik kojem poslodavac otkazuje ugovor o radu, neće ostvariti pravo na otpremninu. Budući da s navršenih 65 godina života i 15 godina mirovinskog staža, radnik ima uvjete za ostvarivanje prava na starosnu mirovinu te da materijalnu zaštitu može ostvariti u okviru sustava mirovinskog osiguranja, nije potrebno osiguravati mu dodatnu zaštitu.

Propisujući načine prestanka ugovora o radu, Zakon o radu odredbom članka 112., kao jedan od načina prestanka ugovora određuje da ugovor o radu prestaje kada radnik navrši 65 godina života i 15 godina mirovinskoga staža, osim ako se poslodavac i radnik drukčije ne dogovore. Kod navedenog načina prestanka ugovora o radu ne dolazi do otkazivanja ugovora o radu, već radni odnos prestaje kumulativnim ispunjavanjem navedenih uvjeta, pa stoga radnik ne ostvaruje pravo na otpremninu koju propisuje Zakon o radu, već eventualno pravo na otpremninu zbog odlaska u mirovinu (ako na to obvezuje neki drugi pravni izvor, obično kolektivni ugovor).