GSV Grada Zagreba: O socijalnom dijalogu u području zaštite na radu

Na sjednici zagrebačkoga Gospodarsko-socijalnog vijeća (GSV) o značaju socijalnog dijaloga u području zaštite na radu kao i statističkim pokazateljima, uzrocima i posljedicama ozljeda na radu , govorio je Vitomir Begović, ravnatelj Zavoda za unapređivanje zaštite, a Ana Akrap, viša stručna savjetnica predstavila je novu kampanju 2018.–2019. pod nazivom „Zdrava mjesta rada upravljaju opasnim tvarima” u organizaciji Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA).

Vitomir Begović predstavio je institucionalne uvjete za socijalni dijalog u području zaštite na radu na nacionalnoj, sektorskoj i lokalnoj razini. Naglasio je da je socijalni dijalog u području zaštite na radu potrebno implementirati i osnažiti na svima razinama, odnosno da bi kvalitetan institucionalni okvir i uspostavljene strukture, uz adekvatnu stručnu potporu trebali omogućiti svim partnerima izravan utjecaj na unapređivanje zaštite na radu uz primjenu inovativnih rješenja. Praksa pokazuje da su poslovni subjekti koji primjenjuju više standarde zaštite na radu uspješniji i održiviji, te da u unapređivanju zaštite na radu interes mogu pronaći i poslodavci, sindikati, radnici i država, a socijalni-dijalog to može omogućiti.

Ravnatelj Begović je istaknuo da prava i obveze u nadležnosti radničkih vijeća, povjerenika radnika za zaštitu na radu i predstavnika radnika u organu poslodavaca ukazuju na njihov značaj ne samo u zastupanju i zaštiti prava zaposlenih, nego i u oblikovanju odnosa kod poslodavaca. Poslodavac je obvezan obavješćivati i savjetovati se s radnicima i njihovim predstavnicima o pitanjima zaštite na radu u skladu sa Zakonom o zaštiti na radu. Zbog toga izbor povjerenika za zaštitu na radu nije samo formalna mogućnost, već i potreba radnika, ali i obostrani interes radnika i poslodavca. Istovremeno, poslodavac je obvezan savjetovati se s predstavnicima radnika o nizu pitanja iz područja zaštite na radu, a u cilju prevencije i unapređivanja zaštite na radu. Na žalost, u značajnom broju radnih sredina nije izvršen izbor povjerenika radnika za zaštitu na radu što predstavlja problem i negativno utječe na zastupanje interesa radnika.

Socijalni dijalog i partnerstvo na području zaštite na radu od mikro do nacionalne razine može pridonijeti stalnom poboljšanju i unapređivanju mjera i aktivnosti kojima se pozitivno utječe na sprečavanje nesreća, ozljeda na radu, profesionalnih bolesti povezanih s radom, a time i očuvanja radne sposobnosti radnika tijekom cijelog radnog vijeka, rekao je ravnatelj Zavoda.

U sklopu predstavljanja prve Nacionalne kampanje „STOP ozljedama na radu“ usmjerene smanjenju broja ozljeda na radu i očuvanju radne sposobnosti radnika, članovima zagrebačkog Gospodarsko-socijalnog vijeća predstavljeni su podaci o ozljedama na radu u prošloj godini na nacionalnoj, sektorskoj i teritorijalnoj razini. Ključni čimbenik koji utječe na stanje u području sigurnosti na radu u svakoj tvrtki i ustanovi je čovjek, svojim činjenjem ili nečinjenjem, poštivanjem propisanih mjera u području zaštite na radu. Zato je potrebno stalno informirati, educirati i praktično postupati na svakom mjestu rada s najvišom razinom odgovornosti, od organizacije do provedbe mjera zaštite na radu. Ovom prilikom naglašena je važnost osnivanja Povjerenstva za unapređivanje zaštite na radu kao radnog tijela GSV-a u Gradu Zagrebu  kako bi se kontinuiranim djelovanjem socijalnih partnera, suradnjom sa Zavodom za unapređivanje zaštite na radu kao središnjom javnom ustanovom i svim ključnim dionicima u radnim sredinama usmjeravale daljnje aktivnosti, promicala kultura prevencije te ciljevi europske i nacionalne kampanje na osiguranju sigurnih i zdravih uvjeta i mjesta rada na području Grada Zagreba.