U OŠ Dragutina Domjanića, Gajnice održana radionica „Napo – naš novi prijatelj“

Seminar-radionica za nastavnike “Napo naš novi prijatelj – upoznajmo se!” održana je  u Zagrebu u OŠ Dragutina Domjanića u Gajnicama u organizaciji Zavoda za unapređivanje zaštite na radu, a uz potporu Europske agencije za zaštitu na radu (EU-OSHA). Voditeljica Službe za edukaciju, informiranje i međunarodnu suradnju u Zavodu Snježana Štefok upoznala je sudionike s aktivnostima Europske agencije za zaštitu na radu (EU-OSHA). Ana Akrap, viša stručna savjetnica u Zavodu kroz prezentaciju i radionicu predstavila je program „Napo – naš novi prijatelj“, putem kojeg na zabavan i kreativan način učenici stječu osnovna znanja o zdravlju i sigurnosti.

Cilj radionice je pomoći nastavnicima u osvještavanju učenika o važnosti zaštite pri radu i zaštite zdravlja primjenjujući novi metodološki pristup korištenjem Napo filmova u nastavi.

Sudionici su dobili obrazovni paket s predloškom nastavnog plana za poučavanje djece u dobi od sedam do jedanaest godina koji sadrži ključne poruke i ciljeve učenja te sve pojedinosti o predloženim aktivnostima i potrebnim sredstvima.

Primjer plana nastavnog sata na jednostavan način može se uklopiti u uobičajeni 45-minutni informativni nastavni sat ili u fleksibilni sat. Za nastavnike su predviđene tri lekcije za učenike u dobi od 7 do 9 i od 9 do 11 godina. Lekcije obuhvaćaju sigurnosne znakove, opasnosti koje se odnose na kožu i leđa te rizike i opasnosti u školi i kod kuće. Na taj način učenici razvijaju vještine timskog rada, a sve što nauče mogu primijeniti u praksi.

Na kraju seminara-radionice Akrap je predstavila mrežne stranice EU-OSHA, uputila nastavnike na zanimljive i korisne sadržaje, tehničke upute i informacije o načinu preuzimanja filmova o Napu..

Sudionici su sa zanimanjem pratili seminar-radionicu te aktivno u njoj sudjelovali te podržali nove metode učenja koje omogućavaju usvajanje gradiva iz područja zaštite pri radu i zaštite zdravlja od najranije životne dobi.