Zagrebačka pivovara: Prevencija na prvom mjestu

Organizacija i provedba mjera zaštite na radu, iskustva u okviru velike multinacionalne kompanije te daljnja suradnja bile su središnje teme razgovora predstavnika Zavoda za unapređivanje zaštite na radu s predstavnicima Zagrebačke pivovare – Juricom Nižetićem, menadžerom zaštite okoliša, zdravlja i sigurnosti na radu i Zrinkom Jurković iz Službe za zaštitu od požara i zaštite na radu. Razgovoru su bili nazočni i Željko Prister, iz ovlaštene tvrtke Kontrol biro i Sunčana Fatović, koordinatorica ZNR iz tvrtke ABG project d.o.o.

Zagrebačka pivovara osnovana je 1892. godine kada se pokazalo da mali zagrebački pivari s Gornjeg grada ne mogu proizvesti dovoljno piva za grad koji se sve više širio i razvijao. Osnivačka skupština Zagrebačke pivovare kao dioničkog društva održana je 19. svibnja 1892., a uskoro se pristupilo izgradnji tvorničke zgrade u Gornjoj Ilici.

Zagrebačka pivovara 2012. godine postaje članicom Molson Coors Brewing Company, trećeg najvećeg proizvođača piva u svijetu. Kao vodeći proizvođač piva na domaćem tržištu Zagrebačka pivovara svoj napredak temelji na jasno postavljenoj strategiji poslovanja koja je u skladu s načelima održivog razvoja i najviše razine sigurnosti na radu.

U Zagrebačkoj pivovari sustav zaštite na radu kontinuirano se razvija i unapređuje, a standardi su znatno viši od propisanih. Najveći rizici prisutni su u unutarnjem prometu, rashladnom sustavu, rukovanju opasnim tvarima i kemikalijama te proizvodnom procesu zbog mehaničkih opasnosti.

Mjere prevencije su na prvom mjestu, a interni sustav upravljanja kvalitetom i svakodnevna kontrola procesa uz neposredno sudjelovanje menadžmenta omogućava postizanje pozitivnih rezultata. Radnici su aktivno uključeni u sve faze provedbe mjera sigurnosti na radu, od procjene rizika za svako mjesto rada do praktične primjene svih propisanih mjera čime preuzimaju ne samo prava već i obveze i odgovornosti. Redovito se provode osposobljavanja i edukacije ovlaštenika poslodavca, povjerenika radnika za zaštitu na radu, radnika kao i svih vanjskih izvođača radova u poslovnom prostoru Zagrebačke pivovare. Strateški cilj na razini grupacije Molson Coors Brewing Company je prepoznavanje opasnosti na vrijeme i poduzimanje mjera prevencije, istaknuli su predstavnici Zagrebačke pivovare. Tijekom višesatnog razgovora prezentiran je način izrade i sadržaj procjene rizika Zagrebačke pivovare te su razmijenjena praktična iskustva u vezi ovog najvažnijeg dokumenta u području zaštite na radu.

Predstavnici Zavoda za unapređivanje zaštite na radu informirali su nazočne o brojnim aktivnostima i planovima ove središnje javne ustanove, o europskoj kampanji “Zdrava mjesta rada upravljaju opasnim tvarima”, kao i o ciljevima prve Nacionalne kampanje “STOP ozljedama na radu”. Obostrano je iskazan interes za suradnju u razmjeni dobre prakse u području zaštite na radu, sudjelovanje u provedbi različitih edukativnih programa koje organizira Zavod u okviru projekta “Zaštiti se znanjem!” i drugim aktivnostima.