GSV Krapinsko-zagorske županije: Aktivno sudjelovanje u kampanjama zaštite na radu

Na sjednici Gospodarsko-socijalnog vijeća Krapinsko-zagorske županije predstavnici Zavoda za unapređivanje zaštite na radu Marina Borić, viša stručna savjetnica i Antonio Jaić, stručni savjetnik predstavili su Zavod kao javnu ustanovu otvorenu za stručnu pomoć socijalnim partnerima i drugim dionicima, te ciljeve Nacionalne kampanje „STOP ozljedama na radu“ 2016.-2018. i kampanje Europske agencije za zaštitu na radu „Zdrava mjesta rada za sve uzraste“ 2016.-2017. Članovi ovog županijskog tripartitnog tijela upoznati su i s određenim pokazateljima o ozljedama na radu na nacionalnoj i teritorijalnoj razini.

U Hrvatskoj je u 2015. godini bilo ukupno 16.013 ozljeda, od čega su se u Krapinsko-zagorskoj županiji dogodile 442 ozljede (351 ozljeda na mjestu rada i 91 ozljeda prilikom dolaska ili odlaska s posla te na službenom putu).

Krapinsko-zagorska županija sa stopom od 13,26 ozljeda u 2015. godini na rang ljestvici županija dijeli 6. mjesto s Istarskom županijom, dok su vodeće Osječko-baranjska županija sa stopom 16,47 i Požeško-slavonska županija sa 16,29 ozljeda na 1000 zaposlenih.

Zavod za unapređivanje zaštite na radu pokrenuo je prvu Nacionalnu kampanju „STOP ozljedama na radu“ 2016-2018. U njezinoj provedbi mogu sudjelovati sve tvrtke, ustanove i poslovni subjekti koristeći praktične interaktivne vodiče: za analizu ozljeda na radu, izradu procjene rizika, izradu programa osposobljavanja radnika za rad na siguran način, provedbu unutarnjeg nadzora, izbor povjerenika radnika za zaštitu na radu te izradu, donošenje i provedbu Akcijskog plana mjera i aktivnosti u cilju unapređivanja zaštite na radu. Materijali Nacionalne kampanje “STOP ozljedama na radu“ 2016-2018. svim dionicima dostupni su na mrežnim stranicama Zavoda za unapređivanje zaštite na radu, te su predstavnici Zavoda pozvali predstavnike socijalnih partnera u Krapinsko-zagorskoj kao i svim drugim sredinama da se djelatno uključe u provedbu kampanje.

sjednica GSV-a Krapinsko-zagorske županije

Učinkovitom provedbom aktivnosti moguće je primijeniti dobru organizaciju rada, osigurati sigurnu i zdravu radnu okolinu, smanjiti broj sati i dana bolovanja uslijed izostanaka s rada zbog ozljeda na radu, smanjiti broj odlazaka u prijevremene i invalidske mirovine, očuvati radnu sposobnost radnika te smanjiti gospodarske gubitke. Nacionalna kampanja „STOP ozljedama na radu“ 2016.-2018. može polučiti i pozitivan učinak na produktivnost, konkurentnost i održivost sustava socijalne sigurnosti.

Predstavnici Zavoda za unapređivanje zaštite na radu također su predstavili kampanju Europske agencije za zaštitu na radu (EU-OSHA) „Zdrava mjesta rada za sve uzraste“ 2016.-2017. kojom se usmjerava pozornost na važnost zdravog starenja kao preduvjeta održivog radnog vijeka. Uključivanje u provedbu ove kampanje moguće je korištenjem e-alata za poslodavce, radnike, voditelje ljudskih resursa i stručnjake zaštite na radu.

U cilju kvalitetnije koordinacije aktivnosti u području zaštite na radu na lokalnoj razini, te daljnje intenzivne suradnje, Zavod za unapređivanje zaštite na radu je članovima GSV-a predložio osnivanje Povjerenstva za unapređivanje zaštite na radu kao institucionalnog i stručnog radnog tijela Županijskog GSV-a.

Članovi Gospodarsko-socijalnog vijeća iskazali su zanimanje za problematiku sigurnih i zdravih uvjeta rada te najavili aktivno sudjelovanje u provedbi kampanja za unapređivanje zaštite na radu. Postavili su i više pitanja o problematici nedorečenosti propisa i klasifikaciji ozljeda. Posebno ih je zanimalo kako klasificirati ozljede na radu prilikom prijave inspektoratu rada te definicija teških ozljeda, kao i ozljeda koje Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje priznaje ili ne priznaje. Gospodarsko-socijalno vijeće Krapinsko-zagorske županije donijelo je zaključak da će na sljedeću sjednicu kao točku dnevnog reda uvrstiti odluku o osnivanju Povjerenstva za unapređivanje zaštite na radu, ocjenjujući kako je takvo stručno radno tijelo korisno za sudjelovanje u daljnjim aktivnostima.