Nacionalna kampanja „STOP ozljedama na radu“

Prva Nacionalna kampanja „STOP ozljedama na radu“ u organizaciji Zavoda za unapređivanje zaštite na radu provedena je u razdoblju od listopada 2016. do listopada 2018.

U prigodi obilježavanja Europskog tjedna zaštite na radu, na Konferenciji „Zaštita na radu – jučer, danas, sutra“, održanoj 22. listopada 2018. u Tehničkom muzeju Nikola Tesla u Zagrebu, za ostvarene zapažene rezultate tvrtkama i ustanovama dodijeljena su priznanja i plakete Zavoda za unapređivanje zaštite na radu.

DOBITNICI PRIZNANJA I PLAKETA:

AD PLASTIK d.d.:

AD PLASTIK d.d. dodatno ulaže u sigurnost i kvalitetu, što potvrđuju brojni certifikati koje ova tvrtka posjeduje poput Sustava upravljanja zaštitom na radu i zdravlja radnika, Sustava upravljanja okolišem, Sustava upravljanja energijom, te norme IATF 16949 – odnosno standarda International Automotive Task Force – sustava kvalitete u automobilskom sektoru. U ovoj tvrtki koja proizvodi dijelove za automobilsku industriju posebna pozornost posvećuje se identifikaciji rizičnih situacija i informiranju radnika o preventivnim aktivnostima, a osnovana je i posebna komisija za unapređivanje sigurnosti i zdravlja radnika.

CEMEX HRVATSKA d.d:

Cemex Hrvatska d.d. u svojem poslovanju potiče aktivno uključivanje svih zaposlenih u organizaciju i provedbu mjera zaštite na radu. Primjerice, pomoću kartica Izbjegnuto-opasno (Near miss kartica) radnici prijavljuju uočene potencijalne opasnosti. U protekle tri godine od radnika je preuzeto više od 6 tisuća kartica, nakon čega je 90% uočenih potencijalnih opasnosti uklonjeno. Radnici u zaštiti na radu mogu sudjelovati i putem mobilne aplikacije Intelex. U tvrtki je implementiran sustav osobne sigurnosne procjene rizika, knjižice koju svaki radnik mora ispuniti i predati nadređenome prije početka svake ne-rutinske aktivnosti, a koja služi kao posjetnik na ključne rizike unutar pogona. U proizvodnim pogonima provodi se procedura sigurnosnog lockout-a za sprječavanje nedopuštenih ili slučajnih pokretanja strojeva.

U društvu su uvedeni sljedeći certifikati: Sustav upravljanja zaštitom na radu i zdravljem zaposlenika, Sustav upravljanja okolišem, te Sustav upravljanja energijom, a trenutno je u pripremi certificiranje za sustav upravljanja informacijskom sigurnošću.

Posebna pažnja pridaje se edukaciji radnika, provode se kampanje i radionice o sigurnim načinima rada, organiziraju seminari poput Akademije zdravlja i sigurnosti na radu i seminari o zaštiti na radu za menedžment. Tvrtka je u proteklom razdoblju aktivno sudjelovala i na seminarima u organizaciji Zavoda za unapređivanje zaštite na radu, a njihovo interno glasilo dobitnik je priznanja Zavoda za unapređivanje zaštite na radu.

DS SMITH PLASTICS KARLOVAC d.o.o.:

DS Smith Plastics Karlovac d.o.o. posjeduje certifikate Sustava upravljanja kvalitetom, Sustava upravljanja okolišem te Sustava upravljanja zaštitom na radu i zdravljem zaposlenika, kojima potvrđuje posvećenost sigurnosti i zaštiti radnika i okoliša. Već dugi niz godina tvrtka posluje bez ozljeda na radu, što je zaista impresivno uzimajući  u obzir da je riječ o djelatnosti proizvodnje plastike. Takav uspjeh rezultat je kontinuiranog ulaganja u nove tehnologije i implementaciju sigurnosnih sustava poput lockout/tagout sustava, SOS alarma za radnike koji rade u izdvojenim pogonima, postavljanja automatskog vanjskog defibrilatora, ugradnje zaštite na rotirajuće dijelove, nabave vakuumske dizalice za podizanje tereta te ugradnje posebnih svjetala na viličarima kojima se upozorava radnike na njihov nailazak.

HEP d.d.:

Hrvatska elektroprivreda d.d. je u procesu uvođenja ISO 45001 sustava upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu, implementirala je i kontinuirano unapređuje aplikaciju zaštite na radu, a osposobljavanje radnika za rad na siguran način provodi putem e-learninga čime se štedi vrijeme, a također se ostvaruju i bolji učinci.

Nabavom kvalitetne opreme za rad na visini, kontinuiranim edukacijama, stručnim usavršavanjima i osposobljavanjima radnika za rad na siguran način, Hrvatska elektroprivreda nastoji osigurati maksimalnu sigurnost radnika i spriječiti nezgode i ozljede na radu. Kolektivnim ugovorom tvrtke utvrđeno je pravo radnika na sistematski pregled u cilju zaštite zdravlja, primjenu mjera zaštite na radu u skladu s tehničko-tehnološkim i znanstvenim dostignućima, te zaštitu privatnosti kojom se osiguravaju uvjeti rada u kojima zaposlenik neće biti izložen diskriminaciji, spolnom ili bilo kojem drugom uznemiravanju. U tvrtki je proveden izbor povjerenika radnika za zaštitu na radu, a sjednice odbora ZNR održavaju se u skladu s propisanim obvezama.

HOLCIM HRVATSKA d.o.o.:

Tvrtka Holcim d.o.o. jasno je definirala ciljeve vezane uz zaštitu zdravlja i sigurnost na radu kroz godišnje proaktivne planove na svim razinama. Tvrtka je uspješno implementirala sigurne sisteme rada prema korporativnim standardima za kontrolu visokorizičnih aktivnosti kao što su, primjerice, mobilna oprema i sigurnost kod internog transporta, rad na visini, izolacija i zaključavanje svih oblika opasne energije, rad u zatvorenim prostorima, sigurnost u radu s električnom strujom. Uveden je i poseban sustav upravljanja vanjskim izvođačima – tzv. Contractor Safety Management – kojim se definiraju koraci za provjeru kompetencija, odabir, kontrolu i evaluaciju vanjskih izvođača radova na lokaciji. Kako bi cijeli sustav brige o zdravlju i sigurnosti radnika funkcionirao na najkvalitetniji način, redovna praksa u tvrtki su radni sastanci na temu zaštitnih naprava i opasnih mjesta na strojevima i uređajima.

INA d.d.:

Dioničko društvo INA provodi niz programa usmjerenih prema poslovanju bez ozljeda na radu s ciljem osiguranja najboljih svjetskih standarda u poslovanju, sukladno Sustavu upravljanja zaštitom zdravlja, sigurnošću i okolišem. Rezultat je stalni trend smanjivanja neželjenih incidenata na radu. Cilj višegodišnjeg projekta Kulture sigurnosti je postizanje poslovne izvrsnosti kroz podizanje svijesti i kulture zaštite zdravlja i sigurnosti u tvrtki, a u projekt je uključen i menedžment. Projekt „Nesvjesno ponašanje“ pokrenut je kako bi se smanjio broj ozljeda uzrokovanih poskliznućima i padovima, a cilj je do 2019. godine smanjiti broj takvih ozljeda za 25%. Programom „Sigurne vožnje“ podiže se razina svijesti o opasnostima u prometu te potiče odgovorna vožnja, a rezultat je smanjenje stope prometnih nesreća za 60%.

Definicije 10 osnovnih pravila sigurnosti kod izvođenja radova koje radnici mogu poduzeti kako bi zaštitili sebe i kolege na poslu, koje su inicirane kampanjom u tvrtki 2013. godine, danas su dio ustaljene prakse.

Zbog povećanog broja ugovorenih usluga, INA d.d. je postavila visoke standarde i uvela sustav upravljanja dobavljačima, a od prošle godine traži od svojih dobavljača i SCC certifikat – odnosno Sicherheits Certifikat Contraktoren – koji utvrđuje opredjeljenje izvođača za unapređenjem sustava upravljanjem zaštitom zdravlja, sigurnosti i okoliša.

ROCKWOOL ADRIATIC d.o.o..:

ROCKWOOL Adriatic d.o.o. kao svoj prioritet kontinuirano naglašava ostvarivanje sigurnosti na mjestima rada sprječavanjem ozljeda čija bi posljedica mogle biti gubitak radnih dana. Rezultat osviještenosti radnika i njegovanja kulture sigurnosti u ovoj tvrtki je svjesnost o radnim danima bez ozljeda na radu, što je u proteklom razdoblju praćeno implementacijom osiguranja postrojenja od slučajnog pokretanja za vrijeme remonta individualnim zaključavanjem opreme. Tvrtka je uvela i softverski sustav praćenja incidenata i potencijalno opasnih situacija, gdje se nakon prijave podaci analiziraju, utvrđuju uzroci te potrebne aktivnosti, nositelji zaduženja i rokovi. Sustav pruža mogućnost praćenja provedbe poduzetih mjera, te sudjelovanje Odbora za zaštitu na radu.

URIHO:

Ustanova URIHO u proteklom je razdoblju provela niz aktivnosti koje su omogućile unaprjeđivanje mjera zaštite na radu i sigurnijeg rada zaposlenika. Tijekom protekle tri godine uveden je ISO standard upravljanja kvalitetom i okolišem, a ove godine implementiran je i OHSAS 18001 – Sustav upravljanja zaštitom zdravlja i sigurnošću na radu. U svom poslovanju ova ustanova je veliku pozornost posvetila izradi procjene rizika oslanjajući se na vlastite stručnjake, te unapređivanju evidencija i baze podataka koji se tiču ispitivanja instalacija, radne opreme i radnog okoliša, kao i izradi softvera vezanih uz vođenje ljudskih potencija i evidencija iz područja zaštite na radu. Izvršene su prilagodbe radnog prostora i površina za kretanje osobama s invaliditetom te pregradni zidovi kao zaštita od buke u radnom prostoru.

Korisni materijali iz kampanje “STOP ozljedama na radu” 2016.-2018.:

Vodič za analizu ozljeda na radu pomoć je u prikupljanju i obradi podataka, kako bi se temeljem analize  utvrdile daljnje smjernice u provedbi mjera i aktivnosti u cilju smanjenja broj ozljeda na radu i unapređivanja zaštite na radu. Obrađeni podaci osnova su za izradu i donošenje Akcijskog plana mjera i aktivnosti s utvrđenim ciljevima, nositeljima i rokovima  provedbe te mjerljivim rezultatima.

Vodič za izradu procjene rizika pomoć je za izradu temeljnog dokumenta zaštite na radu kod svakog poslodavca - procjenu rizika. Ista podrazumijeva organiziran i sistematičan rad na prepoznavanju, analiziranju i utvrđivanju mogućih opasnosti, štetnosti i napora na mjestima rada i u procesu rada. Pri procjenjivanju rizika moraju se uvažiti propisi i smjernice iz zaštite na radu.

Vodič za izradu Programa  osposobljavanja radnika za rad na siguran način upućuje kako  pripremiti i provesti edukativne sadržaje kako bi svaki radnik mogao u praksi primijeniti sve potrebne mjere i aktivnosti prevencije, te pravila i postupke zaštite na radu sukladno procjeni rizika.

Vodič za unutarnji nadzor pripremljen je u suradnji s Ministarstvom rada i mirovinskoga sustava i namijenjen je poslodavcima, kao i ostalim dionicima u zaštiti na radu: stručnjacima zaštite na radu, ovlaštenicima poslodavca za zaštitu na radu, povjerenicima/koordinatorima radnika za zaštitu na radu i drugim osobama koje obavljaju i provode zaštitu na radu, te je smjernica za kvalitetno upravljanje zaštitom na radu.

Vodič za izbor povjerenika radnika za zaštitu na radu s praktičnim uputama i obrascima omogućava pripremu i provedbu izbora povjerenika radnika za zaštitu na radu u svakoj radnoj sredini, sukladno Zakonu o zaštiti na radu i Zakonu o radu.

Akcijski plan mjera i aktivnosti za unapređivanje zaštite na radu u određenoj tvrtki, odnosno ustanovi sadrži razradu aktivnosti koje se odnose na redovite, ciljane i kontrolne unutarnje nadzore, osposobljavanje za rad na siguran način svih dionika, kvalitetnije planiranje i aktivnosti Odbora zaštite na radu, implementaciju sustava kvalitete, provedbu nabave radne opreme i sredstava rada, kontinuiranu suradnju svih ključnih dionika  i dr. U okviru strateških ciljeva tvrtke utvrđeni su i konkretni zadaci i ciljevi kojima će se područje zaštite na radu kontinuirano unapređivati, uz ulaganje u novu tehnologiju, opremu i  uvjete rada za optimiziranje troškova, ali i podizanje  razine sigurnosti radnika.

U zaštiti na radu, manje je više! Smanjenje broja ozljeda na radu ima višestruke pozitivne učinke za radnike, poslodavce i društvo u cjelini. Uz smanjenje  broja ozljeda na radu i  dana bolovanja očekuje se kako će kampanja pridonijeti očuvanju radne sposobnosti radnika, smanjenju broja odlazaka u prijevremene i invalidske mirovine, smanjenju gospodarskih gubitaka zbog ozljeda na radu, profesionalnih bolesti i bolesti u vezi s radom te  osiguranju stimulativne, sigurne i zdrave radne okoline.

Zaštita na radu je prva!