GSV Međimurske županije sjednicom obilježio Dan zaštite na radu

O primjerenoj zaštiti na radu radnike treba neprestano educirati i ta edukacija mora početi već od srednjoškolskog obrazovanja. Zaštita na radu mora biti uvrštena u redovnu nastavu, zaključili su članovi Gospodarsko-socijalnog vijeća Međimurske županije na sjednici koju su u povodu Nacionalnog dana zaštite na radu održali u tvrtki Tegra d.o.o. Čakovec. Zaštita na radu naročito je važna u školama koje obrazuju za zanimanja  u građevinarstvu, metalnoj, drvnoj i sličnim industrijama, gdje je i veća opasnost od ozljeda.

U zaštiti na radu jednaka je odgovornost i poslodavca i radnika. Poslodavci nabavljaju  zaštitnu opremu, ali ta se oprema mora i koristi. Radnik mora biti educiran kako opremu upotrebljavati,  mora se koristiti njome, jer u suprotnome snositi sankcije. Iako su unatrag nekoliko godina postignuti značajni pomaci u zaštiti na radu u Međimurskoj županiji i državi, treba nastaviti raditi na tome i poduzimati sve kako bi stanje zaštiti na radu bilo bolje.

Zaštita na radu mora biti temelj i početak svake aktivnosti, a zdravo i sigurno okruženje osnovno ljudsko pravo, rekao je Davor Sabolić, predsjednik Gospodarsko-socijalnog vijeća u Međimurskoj županiji.

Vitomir Begović, ravnatelj Zavoda za unapređivanje zaštite na radu, u svojoj poruci sudionicima skupa istaknuo je kako je posebna dužnost skrbiti o uvjetima rada i prilagođavati mjesta rada posebno zaštićenim osobama, a to su osobe s invaliditetom, osobe sa smanjenom ili preostalom radnom sposobnošću, kako bi im primjerenom zaštitom osigurali ravnopravno i aktivno sudjelovanje na tržištu rada.

GSV Međimurske županije (http://medjimurska-zupanija.hr/)

Stanje u Međimurskoj županiji je na zadovoljavajućoj razini, ali ima i mogućnosti za poboljšanja, osobito kada je riječ o educiranosti radnika i ekipiranju i opremanju službi koje se bave zaštitom na radu, ustvrdio je Zoran Vidović, zamjenik župana, ujedno i dopredsjednik Gospodarsko-socijalnog vijeća Međimurske županije.

Prema evidenciji ozljeda na radu u 2015. godini, prema podacima Inspektorata rada, Područnog ureda u Varaždinu zaprimljeno je 408 prijava, priznatih ozljeda bilo je 390, a od toga je 76 teških. Prilikom dolaska ili odlaska na posao dogodile su se 33 ozljede.

U 2015. godini Inspektorat rada izdao je 164 rješenja, dao 68 savjeta, a kazne na mjestu izvršenja iznosile su  42.500,00 kuna.  Unatoč povećanoj aktivnosti u rizičnim djelatnostima, u metalnoj i građevinskoj industriji nije bilo povećanja broja teških ozljeda na radu.

GSV Međimurske županije (http://medjimurska-zupanija.hr/)