Županijski GSV o zaštiti na radu

ZG žup logo

Na 11. sjednici Gospodarsko-socijalnog vijeća Zagrebačke županije koja je zakazana za 9. svibnja 2016. g. sudjelovati će Vitomir Begović, ravnatelj Zavoda za unapređivanje zaštite na radu.

Tom prilikom članove Vijeća upoznati će sa stanjem zaštite na radu na nacionalnoj razini, kao i na području Zagrebačke županije.

Prethodno je Gospodarsko-socijalno vijeće na prijedlog Zavoda donijelo odluku o osnivanju Povjerenstva za unapređivanje zaštite na radu, kao svojeg stručnog radnog tijela, koje će u suradnji sa Zavodom kontinuirano djelovati i promicati zdrav i siguran rad.

Suradnja s Gospodarsko-socijalnim vijećima županija jedna je od značajnih aktivnosti Zavoda za unapređivanje zaštite na radu, s ciljem da se na lokalnim razinama suradnjom ključnih dionika razvija socijalni dijalog i partnerstvo, te sustavno prati i promiče značaj sigurnog rada i prevencije u zaštiti na radu.