Radni sastanak Zavoda i Hrvatske pošte d.d.: Učinkovito upravljanje zaštitom na radu – općedruštveni interes

Primjeri dobre prakse u organizaciji i provedbi mjera zaštite na radu, ostvareni rezultati u smanjivanju ozljeda na  radu i profesionalnih bolesti, pozitivni financijski učinci  ostvareni preventivnim aktivnostima,  aktivnosti u provedbi kampanje EU-OSHA 2016.-2017.  „Zdrava radna mjesta za sve uzraste“, planiranje  edukativnih sadržaja u svrhu učinkovitog upravljanja sigurnošću  radnika,   kao i  buduća  zajednička suradnja bile su teme  radnog susreta  Vitomira  Begovića, ravnatelja Zavoda za unapređivanje  zaštite na radu i  suradnika, s  Ivanom Manceom, voditeljem, i Milanom Vugdelijom,  koordinatorom Odjela zaštite na radu, zaštite od požara i ekologije Hrvatske pošte d.d.

ZUZNR i HP - sastanak

Pored toga, analizirajući opće stanje u području zaštite na radu i zaštite zdravlja u radnoj i životnoj sredini, ocijenjeno je da je za očuvanje  radne sposobnosti  radnika  od  presudnog značenja dobra organizacija rada, primjereno radno opterećenje, povoljna radna okolina, motivacija i edukacija radnika, dobro rukovođenje, aktivno sudjelovanje  radnika, suradnja uprave i radnika te razvijen socijalni dijalog. Daljnje aktivnosti Zavoda upravo su usmjerene ka navedenim pitanjima  te suradnji s poslodavcima i sindikatima, kako bi  takav  proaktivan  pristup omogućio siguran i zdravi rad,  povećanje učinkovitosti  i produktivnosti.