GSV Primorsko-goranske županije: SOCIJALNIM DIJALOGOM UNAPREĐIVATI ZAŠTITU NA RADU

Na sjednici Gospodarsko-socijalnog vijeća (GSV) Primorsko-goranske županije o značaju socijalnog dijaloga u području zaštite na radu kao i statističkim pokazateljima, uzrocima i posljedicama ozljeda na radu, te novelama Zakona o zaštiti na radu govorio je Vitomir Begović, ravnatelj Zavoda za unapređivanje zaštite, a Ana Akrap, viša stručna savjetnica u Zavodu predstavila je kampanju EU OSHA „Zdrava mjesta rada upravljaju opasnim tvarima”.

Ravnatelj Begović predstavio je institucionalne uvjete za socijalni dijalog u području zaštite na radu na nacionalnoj, sektorskoj i lokalnoj razini. Naglasio je da je socijalni dijalog u području zaštite na radu potrebno implementirati i osnažiti na svim razinama, odnosno da bi kvalitetan institucionalni okvir i uspostavljene strukture, uz adekvatnu stručnu potporu trebali omogućiti svim partnerima izravan utjecaj na unapređivanje zaštite na radu uz primjenu inovativnih rješenja. Praksa pokazuje da su poslovni subjekti koji primjenjuju više standarde zaštite na radu uspješniji i održiviji, te da u unapređivanju zaštite na radu interes mogu pronaći i poslodavci, sindikati, radnici i država, a socijalni-dijalog to može omogućiti.

Nadalje je istaknuo da prava i obveze u nadležnosti radničkih vijeća, povjerenika radnika za zaštitu na radu i predstavnika radnika u organu poslodavaca ukazuju na njihov značaj ne samo u zastupanju i zaštiti prava zaposlenih, nego i u oblikovanju odnosa kod poslodavaca. Poslodavac je obvezan obavješćivati i savjetovati se s radnicima i njihovim predstavnicima o pitanjima zaštite na radu u skladu sa Zakonom o zaštiti na radu. Zbog toga izbor povjerenika za zaštitu na radu nije samo formalna mogućnost, već i potreba radnika, ali i obostrani interes radnika i poslodavca. Istovremeno, poslodavac je obvezan savjetovati se s predstavnicima radnika o nizu pitanja iz područja zaštite na radu, a u cilju prevencije i unapređivanja zaštite na radu. Na žalost, u značajnom broju radnih sredina nije izvršen izbor povjerenika radnika za zaštitu na radu što predstavlja problem i negativno utječe na zastupanje interesa radnika.

Socijalni dijalog i partnerstvo na području zaštite na radu od mikro do nacionalne razine može pridonijeti stalnom poboljšanju i unapređivanju mjera i aktivnosti kojima se pozitivno utječe na sprečavanje nesreća, ozljeda na radu, profesionalnih bolesti povezanih s radom, a time i očuvanja radne sposobnosti radnika tijekom cijelog radnog vijeka, rekao je ravnatelj Zavoda Begović.

Predstavljajući pokazatelje o ozljedama na radu ukazao je da u 2017. godini ukupan broj prijavljenih ozljeda na radu iznosi 17.768, od čega je na mjestu rada prijavljeno 14.431 ozljeda, a na putu 3.337 ozljeda. U 2017.g. ukupna stopa ozljeda na radu u RH bila je 13,01, a u Primorsko-goranskoj županiji 14,49.

Najviše ozljeda na radu zabilježeno je u prerađivačkoj industriji,a zatim slijede trgovina na veliko i malo te djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi. Od ukupnog broja prijavljenih ozljeda na radu u Primorsko-goranskoj županiji (1.593), 209 ozljeda dogodilo se na putu, što je 13% u odnosu na ozljede na mjestu rada (1.384).

Europska agencija za zaštitu na radu (EU-OSHA) pokrenula je novu kampanju “Zdrava mjesta rada upravljaju opasnim tvarima” 2018.-2019. jer su radnici u Europi, unatoč naporima na razini EU te na nacionalnim i sektorskim razinama da se ograniči izloženost opasnim tvarima na radnim mjestima, suočeni s izloženošću ovim tvarima tijekom rada, što može uzrokovati zdravstvene probleme, bolesti i smrtne slučajeve, uvodno je rekla Ana Akrap, viša stručna savjetnica u Zavodu.

Glavni je cilj ove kampanje je podizati razinu svijesti o ovom problemu jer tijekom kratkotrajnog i dugotrajnog izlaganja opasne tvari mogu uzrokovati razne bolesti od iritacije kože, očiju i dišnog sustava pa sve do raka, te je nazočne članove GSV-a upoznala s materijalima koje mogu koristiti u informiranju i edukaciji ključnih dionika kako bi uspješno prevenirali i sprječavali ozljede i bolesti povezane s uporabom opasnih tvari.

Nakon sjednice GSV-a održan je susret Vitomir Begovića , ravnatelja Zavoda i Damira Bačinovića, predsjednika GSV-a Primorsko-goranske županije s predstavnicima sredstava javnog priopćavanja, kojom prilikom je bilo riječi o temama održane sjednice.