Održan stručni skup MRMS: „Propisi s primjerima dobre prakse – rad s opasnim kemikalijama“

Obilježavajući Europski tjedan zaštite na radu, u sklopu kampanje „Zdrava mjesta rada upravljaju opasnim tvarima“, održan je stručni skup namijenjen svima koji sudjeluju u zaštiti na radu pod nazivom „Propisi s primjerima dobre prakse – rad s opasnim kemikalijama“. Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, kao organizator stručnog skupa, okupilo je brojne stručnjake iz ovog područja, a u ime ministra rada i mirovinskoga sustava nazočnima se obratila pomoćnica ministra, Karolina Ivanković. Podsjetila da je svrha kampanje  „Zdrava mjesta rada upravljaju opasnim tvarima“ podizanje razine svijesti o rizicima koje predstavljaju opasne tvari na mjestima rada te promicanje kulture prevencije rizika kako bi se rizici otklonili i, kada to nije moguće, kako bi se njima učinkovito upravljalo.  Prema europskom istraživanju o uvjetima rada, 18% ispitanika, zaposlenih u EU, izjavilo je da je izloženo kemijskim tvarima najmanje jednu četvrtinu radnog vremena, a to je naročito prisutno u sektorima poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, proizvodnje te u sektoru građevinarstva, gospodarenja otpadom, opskrbom vode i električnom energijom.

Admira Ribičić, predstavnica Hrvatske udruge poslodavaca, uvodno je naglasila da se svijet suočava danas s ogromnim ekonomskim, socijalnim i ekološkim izazovima, a privatni sektor je taj koji treba biti pokretač održivog razvoja kojem i mi težimo. Održiv razvoj uključuje i ljudska prava i ljudske potencijale,  a čovjek bi trebao biti u središtu pozornosti. Zbog toga je  dobar sustav zaštite sigurnosti i zdravlja na radu važan ponajprije kako zbog zaštite ljudskih života, a iz aspekta poslodavca način na koji poduzeće postaje uspješnije i održivije. Što je veća svijest o važnosti ulaganja u zaštitu sigurnosti i zdravlja na radu, to će biti veća produktivnost radnika, poduzeće će biti konkurentnije i uspješnije. Osvrnula se na aktualno stanje u Hrvatskoj, te donošenje izmjena i dopuna Zakona o zaštiti na radu. Istaknula je da Hrvatska udruga poslodavaca nije zadovoljna načinom na koje su se te izmijene donešene, uključujući i dio vezan uz ukidanje pojedinih zavoda, budući da se nisu poštovale određene procedure, odnosno nisu održane prethodne konzultacije i kvalitetne analize koje su tim odlukama trebale prethoditi.

Gordana Palajsa, predstavnica Saveza samostalnih sindikata Hrvatske, među ostalim je naglasila da je cilj sindikata u području zaštite na radu, prije svega zaštita radnika i smanjivanje broja ozljeda na radu i profesionalnih bolesti. Na razini Europske unije vide se značajni pomaci u području unapređivanja zaštite na radu. S druge strane, Hrvatska je jedina zemlja, članica Europske unije, koja nema strategiju razvoja zaštite na radu.

Nazočne je zatim pozdravio Bruno Thiebaud, menadžer za komunikaciju EU-OSHA, a stručni dio skupa započeo je prezentacijom Anamarije Bokulić iz Ministarstva poljoprivrede o  sigurnoj uporabi sredstava za zaštitu bilja.

Mr. sc. Rajka Turk iz Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada govorila je o novim biološkim graničnim vrijednostima izloženosti opasnim kemikalijama na mjestu rada.

O ulozi zakonodavstva i edukacije u sprječavanju nesreća s kemikalijama govorio je mr.sc. Saša Đurašević.

O biološkim čimbenicima na mjestima rada, kroz javnozdravstveni pogled, prezentaciju je održala dr. sc. Ivančica Kovaček iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“.

Dr. sc. Veda Marija Varnai iz Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada izložila je prezentaciju pod nazivom „Uloga Odbora za procjenu rizika Europske agencije za kemikalije (ECHA) u zaštiti zdravlja radnika”.

Uslijedila je prezentacija Silve Kajić iz Ministarstva zdravstva s temom “SEAC – Odbor za socioekonomsku analizu Europske agencije za kemikalije”, a Florian Mika i Patrik Kotiga iz tvrtke HEMPEL d.o.o. održali su prezentaciju s temom “Upravljanje rizicima povezanih s opasnim kemikalijama”. O zaštita na radu  pri radu s aktivnim farmaceutskim tvarima prezentaciju održala je dr. sc. Anita Šoštarec iz PLIVA HRVATSKA d.o.o.

O praksi u hrvatskim tvrtkama vezano uz korištenje kemikalija i smanjenu rizika govorili su  Mirela Blagojević iz tvrtke FIDELTA d.o.o. („Lokalni odsisi u istraživačkim laboratorijima – primjeri dobre prakse“), Nevenka Tuković iz tvrtke LABUD d.o.o. („Mjere sprječavanja ili smanjenja rizika za sigurnost  i zdravlje radnika kod otvorenih ili poluotvorenih procesa proizvodnje kemikalija“), Tomica Ljubek iz tvrtke GENERA d.d. („Zamjena kemikalija i unaprjeđenje tehnološkog procesa“).

Savjetovanje je zaključio Nenad Marinić iz Ministarstva rada i mirovinskog sustava koji je predstavio novi Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti opasnim kemikalijama.