Isplata primitaka radniku u gotovu novcu

Pravilo je da se plaća, naknada plaće i ostali primici u novcu obračunavaju i isplaćuju radniku na njegov transakcijski račun.

Člankom 92. stavkom 3. Zakona o radu propisano je da se iznimno isplata ostalih primitaka i primitaka temeljem radnog odnosa može isplatiti radniku u gotovu novcu, u skladu s propisima o porezima i doprinosima. To podrazumijeva neoporezive primitke koji se mogu isplatiti u gotovu novcu u skladu s odredbama članka 92. Pravilnika o porezu na dohodak ( Narodne novine, br. 10/17, 128/17, 106/18, 1/19, 80/19, 1/20, 74/20, 1/21, 102/22, 112/22, 156/22, 1/23).