Info-štand s materijalima EU-OSHA kampanje i Nacionalne kampanje STOP ozljedama na radu

Zavod za unapređivanje zaštite na radu predstavit će u petak 23. rujna u Zadru kampanju Europske agencije za zaštitu na radu (EU-OSHA) ˝Zdrava mjesta rada za sve uzraste” i Nacionalnu  kampanju „STOP ozljedama na radu“. Više o kampanjama svi zainteresirani moći saznati na info-štandu na Narodnom trgu u Zadru.

Kampanjom “Zdrava mjesta rada  za sve uzraste” 2016.–2017. promiče se održivi rad, zdravo starenje i važnost prevencije tijekom cijeloga radnog vijeka. Poslodavcima i radnicima pružaju se informacije i alati za upravljanje zaštitom na radu u kontekstu starenja radne snage, te olakšava razmjena informacija i dobre prakse u ovome području.

Zavod za unapređivanje zaštite na radu na info-štandu također će predstaviti Nacionalnu kampanju „STOP ozljedama na radu“, čijom provedbom se namjerava utjecati na  smanjivanje broja ozljeda u sljedeće tri godine. Naime, duži niz godina broj ozljeda na radu je u porastu i trend je nužno zaustaviti. U prošloj godini Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje evidentirao je 16.013 ozljeda na radu, od čega je u Zadarskoj županiji zabilježeno ukupno 408 ozljeda, odnosno 2,55 % od ukupnog broja ozljeda na radu u Republici Hrvatskoj. Za navedenu kampanju Zavod je izradio vodiče i druge materijale koje će tvrtke moći koristiti i koji će se nalaziti na web stranici Zavoda, a to su: Vodič za analizu ozljeda na radu s praktičnim primjerom analize ozljeda, Vodič za izradu procjene rizika, Vodič za izradu programa osposobljavanja s predloškom, Vodič za unutarnji nadzor stanja zaštite na radu, Vodič za izbor povjerenika radnika za zaštitu na radu, te Akcijski plan mjera i aktivnosti za unapređivanje zaštite na radu s praktičnim primjerom.

Na Narodnom trgu u Zadru građanima će se dijeliti promotivni materijali, te će se razgovarati o značaju dobrih uvjeta rada i očuvanju radne sposobnosti radnika. Zavod za unapređivanje zaštite na radu ovaj info-štand organizira uz potporu EU OSHA-e. Istodobno, u Zadru se održava i trodnevni 6. Međunarodni stručno-znanstveni skup “Zaštita na radu i zaštita zdravlja”, kojemu je ovaj Zavod suorganizator.