Za zdrava mjesta rada i STOP ozljedama na radu

Kampanju Europske agencije za zaštitu na radu (EU-OSHA) ˝Zdrava mjesta rada za sve uzraste 2016.-2017.” i Nacionalnu  kampanju „STOP ozljedama na radu“  koju je pripremio Zavod za unapređivanje zaštite na radu, predstavili su široj javnosti predstavnici Zavoda na Narodnom trgu u Zadru.

Na info-štandu posjetitelji su upoznati s dvogodišnjom  kampanjom Europske agencije za zaštitu na radu koja se provodi u svim članicama Europske unije. U središtu kampanje „Zdrava mjesta rada  za sve uzraste 2016.–2017.“ je održivi rad, zdravo starenje i važnost prevencije tijekom cijeloga radnog vijeka.

Nacionalnom  kampanjom  „STOP ozljedama na radu“ želi se utjecati na  podizanje svijesti o značenju prevencije potencijalnih rizika na radu, razvoj kulture prevencije, informiranje, edukaciju i motiviranje svih dionika za unapređivanje zaštite na radu.

Ciljevi europske  i nacionalne  kampanje se međusobno nadopunjuju, a o sadržaju, načinu provedbe  i sudjelovanju  mnoštvo zainteresiranih građana na zadarskom Narodnom trgu upoznali su Neven Obradović i Josip Škreblin, viši stručni savjetnici, te Snježana Štefok, voditeljica Službe za edukaciju, informiranje i međunarodnu suradnju, te studentica sigurnosti na Veleučilištu u Karlovcu Marina Šepac.

Info-štand bio je prilika i za predstavljanje pilot-projekta Ješko Ježić, koji je osmislio Zavod za unapređivanje zaštite na radu s ciljem edukacije najmlađih o rizičnim svakodnevnim situacijama i načinu sigurnog  postupanja. Dvjestotinjak slikovnica i prepoznatljivih maskota ‘planulo’ je u tili čas! Mali Zadrani oduševljeno su ih ponijeli kući, a osobito su bili sretni bake i djedovi koji će dolaskom kući slikovnicama i maskotama razveseliti unučice i unuke. Velik  interes je vladao i za informativne materijale o kampanji „STOP ozljedama na radu“ kao i promotivne materijale kampanje  EU OSHA-e ˝Zdrava mjesta rada za sve uzraste 2016.-2017.”– mape, plakate, olovke, brošure i priručnike s primjerima dobre prakse, te Vodič kampanje.

Predstavljanje kampanja koje je organizirao Zavod za unapređivanje zaštite na radu u suradnji s Europskom agencijom za zaštitu na radu EU OSHA, zabilježeno je  i u zadarskim lokalnim medijima; portalima, novinama i radijskoj emisiji.