Informiranjem i edukacijom osigurati i pravilno koristiti osobna zaštitna sredstva

Nastavljajući radne susrete s hrvatskim proizvođačima i distributerima opreme za zaštitu na radu, predstavnici Zavoda za unapređivanje zaštite na radu susreli su se s Matejem i Marijem Krajinovićem, dipl. inženjerima strojarstva i stručnjacima zaštite na radu tvrtke PROSCO d.o.o. iz Zagreba. Direktor Matej Krajinović, rekao je da je tvrtka PROSCO d.o.o. osnovana s ciljem da postane vodeći distributer osobnih zaštitnih sredstava i industrijske opreme u Hrvatskoj.

Nastupamo na međunarodnim sajmovima, a način našeg poslovanja smo osuvremenili i prilagodili klijentima. Distributeri smo mnogih svjetski priznatih proizvoda kao što su Ansell, Planam, Aboutblu, Pfanner, Artra, za zaštitu glave, lica i dišnih puteva, radne odjeće, funkcionalne odjeće za različite djelatnosti i radne uvjete, radnih cipela, svih vrsta rukavica te raznolike industrijske opreme poput mjernih uređaja, vatrogasnih aparata te znakova sigurnosti. Pri tome posebnu pozornost pridajemo stalnom pružanju visoke kvalitete proizvoda i usluga svjesni značaja ovog područja za uspjeh poslovanja naših klijenata, zaključio je direktor Krajinović.

Predstavnici Zavoda istaknuli su važnost osiguranja kvalitetnih i primjerenih osobnih zaštitnih sredstava i njihove uporabe od strane radnika pri radovima, kod kojih nije moguće otkloniti rizike za sigurnost i zdravlje te u slučajevima kada poslodavac ne može u dovoljnoj mjeri smanjiti rizike primjenom osnovnih pravila zaštite na radu ili odgovarajućom organizacijom rada.

Pravo na korištenje osobnih zaštitnih sredstava i zaštitne opreme jedno je od značajnih prava radnika. Izostanak osiguranja osobnih zaštitnih sredstva ili izostanak njihova pravilnog korištenja u praksi se mnogo puta pokazalo štetnim zbog ozljeđivanja ali i profesionalnih bolesti. Zakon o zaštiti na radu propisuju obveze poslodavca i njegovih ovlaštenika te obveze i prava radnika u vezi davanja na upotrebu i korištenje osobnih zaštitnih sredstava.

Polazeći od izrađene procjene rizika na mjestima rada, potrebno je utvrditi i korištenje odgovarajućih osobnih zaštitnih sredstava.
Prilikom osiguranja radnicima osobnih zaštitnih sredstava poslodavac mora voditi brigu da ista ispunjavaju sljedeće zahtjeve: moraju biti oblikovana i izrađena u skladu s propisanim tehničkim zahtjevima; moraju biti namjenski izrađena za zaštitu pred očekivanim rizicima i ne smiju uzrokovati veće rizike za sigurnost radnika; moraju odgovarati stvarnim uvjetima na mjestu rada; moraju odgovarati specifičnim ergonomskim potrebama; moraju biti tako izrađena da ih korisnik može pravilno i jednostavno prilagoditi.

Prilikom nabave poslodavac treba omogućiti predstavnicima radnika da od ponuđenih zaštitnih sredstava, nakon probnog korištenja, predlože ono koje im najbolje odgovara.
Ovo je vrlo važna odredba koja radnike izravno uključuje u odabir i nabavu za njih prihvatljivog osobnog zaštitnog sredstva uz obvezu da takvo sredstvo mora zadovoljavati tehničke zahtjeve i važeće propise. Kad je radnik istovremeno izložen različitim rizicima, te mora koristiti različita zaštitna sredstva, poslodavac mora osigurati takva sredstva koja su međusobno prilagodljiva.
Prilikom osposobljavanja za rad na siguran način radnici se moraju teoretski i praktički osposobiti za pravilnu uporabu osobnih zaštitnih sredstava, a dužnost je poslodavca da putem svojih ovlaštenika provjerava upotrebljavaju li radnici namjenski dodijeljena im osobna zaštitna sredstva.
Dužnost je radnika da u svakom trenutku koristi propisana osobna zaštitna sredstva, ali i odmah zatraže zamjenu sredstva koje se oštetilo. Na primjer, oštećene zaštitne rukavice treba odmah prijaviti neposredno nadređenom rukovoditelju i zatražiti nove ispravne kako bi se djelovalo pravodobno i preventivno, zaključili su predstavnici Zavoda.

Zavod se zalaže za nabavu i uporabu pouzdanih, provjerenih i propisanih osobnih zaštitnih sredstava i opreme, suradnju poslodavaca i predstavnika radnika u organiziranju i provedbi mjera zaštite na radu, jer se takvim pristupom pridonosi sigurnim i zdravim radnim uvjetima, provodi učinkovitija prevencija ozljeda na radu, profesionalnih bolesti i bolesti u vezi s radom, rekao je ravnatelj Begović.

Predstavnici Zavoda i PROSCO d.o.o. istaknuli su važnost i potrebu poticanja hrvatske proizvodnje osobnih zaštitnih sredstava i opreme, koja će biti po kvaliteti konkurenta drugim proizvođačima.

Dogovorena je i zajednička suradnja Zavoda i PROSCO d.o.o. na promicanju Nacionalne kampanje „STOP ozljedama na radu“, te u organizaciji različitih oblika informiranja, edukacije i savjetovanja u području zaštite na radu za različite dionike.