Zavod u HGK Zadar i Šibenik: Uključiti se u kampanju za siguran rad

Polazeći od širokog djelokruga rada utvrđenog Zakonom o zaštiti na radu, Zavod za unapređivanje zaštite na radu kao javna ustanova između ostalog pruža stručnu pomoć udruženjima poslodavaca, sindikatima, osobama ovlaštenima za poslove zaštite na radu te tijelima uprave.

Ovogodišnjim planom rada Zavoda nastavlja se suradnja s Hrvatskom udrugom poslodavaca, a u tijeku je i niz aktivnosti u suradnji i s Hrvatskom gospodarskom komorom i Hrvatskom obrtničkom komorom, kao i drugim dionicima u različitim područjima Republike Hrvatske.

Cilj je informirati, zainteresirati, motivirati, aktivirati i uključiti sve ključne dionike u aktivnosti za učinkovitiju provedbu mjera zaštite na radu, njeno unapređivanje i razvoj kulture sigurnosti u radnim sredinama kako bi doprinijeli očuvanju radne sposobnosti radnika, većoj produktivnosti, konkurentnosti i gospodarskom rastu.

Prva nacionalna kampanja u Republici Hrvatskoj posvećena zaštiti na radu pod nazivom „STOP ozljedama na radu“ u suradnji s Hrvatskom gospodarskom komorom Županijskom komorom Zadar i Županijskom komorom Šibenik predstavljena je na skupovima u Zadru i Šibeniku. Analizu stanja zaštite na radu u proteklom razdoblju, najčešće propuste u primjeni mjera zaštite na radu i statističke pokazatelje o ozljedama na radu na nacionalnoj i lokalnoj razini predstavile su Marina Borić i Vanja Glogovac, više stručne savjetnice u Zavodu za unapređivanje zaštite na radu, ukazujući da je potrebno podizati svijest o značaju i koristima dobre zaštite na radu te preventivnog djelovanja provođenjem odgovarajućih mjera zaštite zdravlja i sigurnosti radnika te zajedničkim djelovanjem poslodavaca, njihovih ovlaštenika, stručnjaka zaštite na radu, sindikata i radnika.

Prosječna stopa ozljeda na radu na 1.000 radnika u Republici Hrvatskoj u 2015.godini bila je 12,07 a u Šibensko – kninskoj županiji 12,16 dok je u Zadarskoj županiji ta stopa iznosila 9,24.

Predstavnici tvrtki i ustanova s područja dviju županija pozvani su da se aktivno uključe u provedbu kampanje u svojim organizacijama kako bi se u narednom razdoblju smanjio broj ozlijeđenih i oboljelih radnika, a time i broj izostanaka s rada zbog bolovanja i povezanih troškova. Praktični interaktivni vodiči za provođenje kampanje dostupni su na mrežnim stranicama Zavoda što olakšava sudjelovanje svih čimbenika u ovoj značajnoj aktivnosti, naglašeno je na skupovima.

Nazočni su u Zadru iskazali interes da Zavod organizira i posebnu radionicu o izradi procjene rizika, te su istaknuli problem sezonske radne snage odnosno veliku fluktuaciju, a poslodavac prethodno ulože financijska sredstva i potrebno vrijeme u cilju njihovog osposobljavanja za rad na siguran način.

Na skupu u Šibeniku nazočni su istaknuli problem novih i specifičnih opasnosti za radnike kao i potrebu da se procjenom rizika utvrde i primjene potrebne mjere za zaštitu zdravlja i sigurnost radnika. Naime, uočen je problem pojave poskoka na mjestima rada u objektima namijenjenim za rad, zbog utjecaja vjetroelektrana koje svojim radom plaše zmije i tjeraju ih prema naseljima. Poskoci su zakonom zaštićeni i ne smiju se ubijati, a istovremeno nije ustrojena služba koja bi vršila redovito i sigurno uklanjanje otrovnih zmija iz radnog okoliša, što upućuje na potrebu da se ovo pitanje žurno primjenom utvrđenih mjera prevencije u procjeni rizika riješi kako bi se stvorili sigurni uvjeti za rad.