Zavod u HGK Split: S Riskom zajedno u kampanju

Zavod za unapređivanje zaštite na radu u suradnji sa HGK Županijskom komorom Split predstavio je poduzetnicima Splitsko-dalmatinske županije prvu Nacionalnu kampanju iz područja zaštite na radu pod nazivom „STOP ozljedama na radu“.

Prema statističkim podatcima za 2015. godinu o kretanju broja ozljeda na radu Splitsko-dalmatinska županija sa stopom ozljeda na radu 10,60 na 1.000 radnika nalazi se ispod prosjeka Republike Hrvatske koji iznosi 12,07. Analizirajući određene podatke za ovu županiju uočeno je da se najčešće ozljeđuju radnici zaposleni u djelatnosti trgovine na veliko i malo, zatim u prerađivačkoj industriji, te javnoj upravi i obrani.

Provedbom kampanje EU OSHA „Zdrava mjesta rada za sve uzraste“ 2016.-2017. i „STOP ozljedama na radu“ 2016.-2018., Zavod za unapređivanje zaštite na radu promovira ideju partnerstva, prevencije rizika, inovativnog i poduzetnog pristupa uz primjenu dobre prakse u zaštiti na radu i zaštiti zdravlja radnika. Maskota ove kampanje je Risko, koji poručuje „Rizik sam kontroliram“.

U kampanji se očekuje angažirano sudjelovanje svih poslodavaca, sindikata, povjerenika radnika za zaštitu na radu, ovlaštenika poslodavaca, stručnjaka zaštite na radu, specijalista medicine rada i sporta, rukovoditelja upravljanja ljudskim resursima i drugih dionika kako bi polučili osnovni cilj; smanjenje broja i stope ozljeda na radu u svakoj radnoj sredini istaknule su predstavljajući kampanju Marina Borić i Vanja Glogovac, više stručne savjetnice u Zavodu.

Upozorile su da je uz kvalitetnu i realnu procjenu rizika za sva mjesta rada i osposobljavanje svakog radnika za rad na siguran način, jedna od ključnih aktivnosti i redovita provedba unutarnjeg nadzora nad primjenom pravila zaštite na radu od strane poslodavca ili ovlaštenika, odnosno stručnjaka zaštite na radu, kao i kvalitetna suradnja poslodavca s radničkim predstavnicima.

Na skupu je  dr. Krešimir Kaja Sučić, spec. epidemiologije iz Zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije govorio o Nacionalnom programu „Živjeti zdravo“ čijom se provedbom nastoji informirati, educirati i senzibilizirati građane svih dobnih skupina o pozitivnim aspektima zdravih stilova života – pravilnoj prehrani, tjelesnoj aktivnosti, prevenciji debljine, smanjenju prekomjerne tjelesne mase i smanjenju pobola od kroničnih nezaraznih bolesti. Posebna komponenta ovog programa je projekt „Zdravlje i radno mjesto“ (Tvrtka prijatelj zdravlja).