Isplatne liste

Vezano uz Vaš upit koji se odnosi na izradu isplatnih lista, dostavljamo odgovor kako slijedi:

Odredbom članka 2. Pravilnika o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće, otpremnine i naknade za neiskorišteni godišnji odmor (Narodne novine, broj 68/23) propisano je da obračun primitaka na temelju radnog odnosa koji se u smislu Zakona o radu ne smatraju plaćom, sadrži podatke o vrstama i iznosima primitaka koje radnik ostvaruje na temelju radnog odnosa te oznaku razdoblja za koje se primitak isplaćuje. Taj je obračun sastavni dio obrasca obračuna isplaćene plaće.

Poslodavac na istoj isplatnoj listi iskazuje obračun plaće, kao i obračun onih primitaka na temelju radnog odnosa koji se u smislu Zakona o radu ne smatraju plaćom, a koji su radniku isplaćeni istog datuma kao i plaća. Ukoliko se radi o različitim primicima s različitim datumom isplate, za takve će primitke poslodavac biti u obvezi izdati novi obračun s određenim novim datumom za isplatu, ovisno o tome kada će pojedini primitak radniku biti isplaćen.

Uzimajući u obzir da obrazac obračuna isplaćene plaće odnosno naknade plaće kao i obrazac obračuna isplaćene otpremnine odnosno naknade na neiskorišteni godišnji odmor nisu obrasci obvezujućeg karaktera, iste se mogu prilagoditi, odnosno proširiti sadržajem podataka koje oni vode, a u obrascu nisu navedeni. Navedeno podrazumijeva i mogućnost da poslodavac na obrascu isplaćene plaće unese i podatak o isplaćenoj naknadi za neiskorišteni godišnji odmor, a koja je radniku isplaćena istog datuma kao i plaća, s podacima o takvoj naknadi koje propisuje Pravilnik.

Budući da je člankom 11. Pravilnika propisan rok u kojem su poslodavci svoje obračunske isprave dužni uskladiti s odredbama Pravilnika najkasnije do 1. listopada 2023. godine, obveza iskazivanja podataka u sadržaju propisanim Pravilnikom, za poslodavce postoji od navedenog datuma.