Zdravstvena sposobnost maloljetnika za rad putem učeničkog servisa i učenja temeljenog na radu

Pravilnik o utvrđivanju zdravstvene sposobnosti za rad maloljetnika (Narodne novine, broj 55/22), primjenjuje se u skladu s odredbama Zakonom o radu, u postupku utvrđivanja zdravstvene sposobnosti za rad maloljetnika odnosno zapošljavanje na temelju ugovora o radu i ne primjenjuje se za rad na temelju ugovora o povremenom radu redovitog učenika.

Jednako tako, Pravilnik o utvrđivanju zdravstvene sposobnosti za rad maloljetnika se ne primjenjuje niti u slučaju rada maloljetnika koji kod poslodavca provode učenje temeljeno na radu, jer se u skladu sa Zakonom o strukovnom obrazovanju i posebnim pravilnicima koji uređuju način izvođenja nastave u strukovnim školama, obveze utvrđivanja zdravstvene sposobnosti uređuju tim posebnim propisima.

Završno naglašavamo i to, da poslodavac u skladu sa člankom 3. Zakonom o zaštiti na radu te polazeći od procjene rizika, ima posebna prava i dužnosti provođenja zaštite na radu prema svim osobama koje se u smislu toga Zakona smatraju osobama na radu, neovisno o obvezi utvrđivanja zdravstvene sposobnosti.