Ivan Melnjak, dobitnik priznanja za ostvarena značajna postignuća u zaštiti života i zdravlja radnika na radu te unapređenje sustava zaštite na radu (2022.)

Povjerenstvo za dodjelu priznanja i nagrade radi unapređivanja zaštite na radu u Republici Hrvatskoj za 2022. godinu u sastavu: Dražen Opalić (predsjednik Povjerenstva), Marina Borić, Goran Beroš, Boris Antunović i Fran Marović odlučilo je da se priznanje za ostvarena značajna postignuća u zaštiti života i zdravlja radnika na radu te unapređenje sustava zaštite na radu dodijeli Ivanu Melnjaku.

Gospodin Melnjak bavi se zaštitom na radu od 1979. godine, nakon studija na Višoj tehničkoj školi za sigurnost u Zagrebu, gdje je stekao zvanje inženjera sigurnosti. Radno iskustvo na poslovima zaštite na radu stekao je u Medicinskom centru Varaždin i Zavodu za zaštitu na radu i zaštitu od požara Varaždin, a od 1984. godine do danas radi u Institutu za sigurnost Zagreb d.d. u Poslovnoj jedinici Varaždin.

Uz rad je nastavio svoje obrazovanje te je 2006. godine završio diplomski studij zaštite na radu na Visokoj školi za sigurnost te kao diplomirani inženjer radi poslove samostalnog stručnog suradnika ispitivača, voditelja Ispostave Varaždin.

Od 2010. godine obnaša funkciju savjetnika u Institutu za sigurnost Zagreb d.d. za područja koja uključuju posebne projekte, ispitivanja radne opreme i osposobljavanja, a od 2021. obnaša dužnost člana nadzornog odbora u Institutu te i dalje  obavlja poslove voditelja Poslovne jedinice Varaždin i pripadajuće inženjerske poslove.

Cijeli radni vijek radi na poslovima osposobljavanja radnika za rad na siguran način, kao i stručnog osposobljavanja u suradnji s drugim ustanovama te je osposobio više od 11 000 radnika.

Gospodin Melnjak jedan je od suosnivača Udruge USOP te je od samih početaka izuzetno aktivan član koji ujedno obnaša dužnost člana nadzornog odbora. Kontinuirano radi na promociji i unapređivanju zaštite na radu organiziranjem i stručnim savjetovanjem na stručnim seminarima u organizaciji Udruge USOP.

Također sudjeluje u nacionalnim i međunarodnim konferencijama i skupovima, čime doprinosi realizaciji programa stručnog usavršavanja u području zaštite na radu u Republici Hrvatskoj i zemljama u okruženju.