Željko Sinković, dobitnik priznanja za ostvarena značajna postignuća u zaštiti života i zdravlja radnika na radu te unapređenje sustava zaštite na radu (2022.)

Povjerenstvo za dodjelu priznanja i nagrade radi unapređivanja zaštite na radu u Republici Hrvatskoj za 2022. godinu u sastavu: Dražen Opalić (predsjednik Povjerenstva), Marina Borić, Goran Beroš, Boris Antunović i Fran Marović odlučilo je da se priznanje za ostvarena značajna postignuća u zaštiti života i zdravlja radnika na radu te unapređenje sustava zaštite na radu dodijeli Željku Sinkoviću.

Gospodin Sinković ima 22 godine radnog staža, od čega 15 godina na poslovima zaštite na radu i zaštite od požara.

Diplomirao je na Visokoj školi za sigurnost na radu iz smjera Zaštite na radu 2006. godine, nakon čega je položio stručne ispite za stručnjaka zaštite na radu i stručnjaka zaštite od požara te stručni ispit za Koordinatora II.

Imenovan je stalnim sudskim vještakom za područje zaštite na radu i zaštite od požara pri Županijskom sudu u Zagrebu 2016. godine te je od tada radio na nizu predmeta u sudskim postupcima, a 2020. godine stječe certifikat stručnjaka za krizni menadžment.

Nositelj je certifikata za vodećeg auditora za sustav upravljanja Zaštite zdravlja i sigurnosti na radu i sustava upravljanja okolišem.

Nakon rada na poslovima zaštite na radu, zaštite od požara i zaštite okoliša u tvrtkama Konstruktor d.d.  i HEP-Toplinarstvo, 2013. godine prelazi u Hrvatsku elektroprivredu d.d. Zagreb na poslove Koordinatora zaštite na radu i zaštite od požara, a 2017. preuzima mjesto Voditelja službe.

Gospodin Sinković uočio je bitne prednosti učenja na daljinu pa je u suradnji s HEP Akademijom izradio program osposobljavanja za rad na siguran način za administrativna zanimanja, program osposobljavanja za povjerenike radnika za zaštitu na radu i ovlaštenike poslodavca i edukaciju za izvanrednu situaciju „potres“.

Objavio je nekoliko znanstvenih i stručnih radova, održao brojne edukacije i predavanja iz područja zaštite na radu, sudjelovao u mnogim znanstvenim istraživanjima te dokazao utjecaj primjene norme OHSAS ISO 45001 na smanjenje broja i težine posljedica ozljeda na radu.