Izmjena obveznih sastojaka ugovora o radu

Zakon o radu propisuje koje podatke mora sadržavati ugovor o radu. Između ostalog, to je podatak o brutoplaći, uključujući brutoiznos osnovne odnosno ugovorene plaće, dodacima te ostalim primicima za obavljeni rad i razdobljima isplate tih ostalih primitaka temeljem radnog odnosa na koja radnik ima pravo. Ujedno, plaća radnika mora biti određena (na način da je ugovorom o radu utvrđen njen iznos) ili odrediva (na način da se je ista utvrđena odgovarajućim zakonom, drugim propisom, kolektivnim ugovorom ili pravilnikom o radu na koje upućuje ugovor o radu). Ukoliko je plaća radnika određena, poslodavac ugovor o radu može izmijeniti isključivo uz suglasnost radnika. Također, jedan od obveznih sastojaka ugovora o radu je i podatak o nazivu radnog mjesta, odnosno naravi ili vrsti rada na koje se radnik zapošljava ili kratak popis ili opis poslova.

Dakle, u slučaju izmjene obveznih sastojaka ugovora o radu, radi njihovog usklađivanja s novim pravilnikom o radu, poslodavac može ponuditi radniku aneks ugovora o radu ili novi ugovor o radu koji radnik može i ne mora prihvatiti. U slučaju kada radnik pristane sklopiti taj novi ugovor smatra se da je danom sklapanja novog ugovora prestao važiti prethodni ugovor o radu. Navedeno se ne mora posebno navoditi u novom ugovoru o radu. Ukoliko radnik odbije poslodavčevu ponudu za sklapanjem novog ugovora o radu tada poslodavac ima mogućnost otkazati ugovor i istodobno radniku predložiti sklapanje ugovora o radu pod izmijenjenim uvjetima (otkaz s ponudom izmijenjenog ugovora).