Iznimka od trajanja ugovora na određeno vrijeme, predviđena kolektivnim ugovorom

Stipulacija odredbe članka 12. stavka 7. točke 3. Zakona o radu „ako je to zbog nekih drugih objektivnih razloga, dopušteno posebnim zakonom ili kolektivnim ugovorom“, a koja propisuje mogućnost trajanja ugovora o radu na određeno vrijeme duže od tri godine, prvenstveno se odnosi na slučajeve kada je posebnim propisom određeno sklapanje ugovora o radu na određeno vrijeme u duljem trajanju nego to propisuju odredbe Zakona ili kad je to, zbog prirode posla i specifičnosti određene djelatnosti, ugovoreno putem kolektivnog ugovora (npr. u građevinarstvu, prometu ili turizmu zbog nastanka nepredviđenih ili specifičnih okolnosti te npr. zbog projektnih poslova koji u određenim djelatnostima mogu trajati dulje vrijeme).