Ponavljajući rad kod istog poslodavca izvan sezone

Pod poslom koji se obavlja sezonski, u smislu Zakona o radu, smatra se posao čiji se opseg i intenzitet privremeno povećava u skladu s povećanjem intenziteta poslovnih aktivnosti određenih djelatnosti koje ovise o izmjeni godišnjih doba, na način da je u određenim godišnjim razdobljima povećana potreba za njegovim obavljanjem, a u drugim razdobljima se smanjuje ili u potpunosti nestaje.

Dakle, ugovori o radu za sezonske poslove, koji se mogu sklopiti na neodređeno i na određeno vrijeme, Zakonom su predviđeni isključivo za obavljanje poslova koji udovoljavaju navedenoj zakonskoj definiciji (npr. poslovi u djelatnosti ili vezano za djelatnosti poljoprivrede, ugostiteljstva, turizma), a ne nekih drugih poslova. Naime, nije važno samo ponavlja li se posao iz godine u godinu, već su bitna i obilježja tog posla.