Izrada metodološke aplikacije za procjenu rizika Risko

ESF projekt „Razvoj sustava e-učenja, upravljanja i praćenja zaštite na radu“ omogućit će izradu metodološke online aplikacije za procjenu rizika Risko. Metodološki model svih rizika izrađuje se sukladno Pravilniku o izradi procjene rizika i zahtjevima propisa zaštite na radu, posebnih propisa, smjernica zaštite na radu i hrvatskih normi. Osim što će online aplikacija za procjenu rizika Risko biti u funkciji, bit će dostupan i upitnik u pisanom obliku kojim će biti obuhvaćene sve postojeće opasnosti, štetnosti i napori u radnom okružju. Na taj način uspostavit će se metodološki model za procjenjivanje rizika primjenjiv u svim djelatnostima i sektorima u formi obrasca, kojim će se ujedno dokumentirati i  sudjelovanje radnika u procesu izrade procjene rizika.

Metodološku online aplikaciju za procjenu rizika Risko izrađuje LINIJA KODA d.o.o. za računalne i srodne djelatnosti.

Više informacija: https://uznr.mrms.hr/metodoloski-model-za-procjenu-rizika-risko/

WEB APLIKACIJA “RISKO”

Primjer ispunjene procjene rizika generirane iz aplikacije “RISKO” (.docx)

Metodološki model za procjenu rizika Risko u wordu možete preuzeti ovdje:

METODOLOŠKI MODEL ZA PROCJENU RIZIKA “RISKO“ (.docx)

Primjer popunjavanja metodološkog modela za procjenu rizika Risko u word obrascu