Izrada Informacijskog sustava ZNR

Izrada Informacijskog sustava ZNR, koji omogućuje praćenja stanja zaštite na radu, kontinuirani je proces. Ovaj sustav sadržava podatke o ovlaštenim osobama za obavljanje poslova zaštite na radu i poslovima koje obavljaju za poslodavce a koje su svi poslodavci, sukladno propisima u području zdravlja i sigurnosti na radu, obvezni redovito dostavljati ministarstvu nadležnome za rad. Podaci iz Informacijskog sustava ZNR koriste se za stručni nadzor i reviziju poslovanja ovlaštenih osoba za obavljanje poslova zaštite na radu, praćenje stanja u području zdravlja i sigurnosti na radu, izradu stručnih mišljenja i edukativnih materijala, statistička istraživanja, utvrđivanje kriterija i postupaka za unaprjeđivanje zaštite na radu te savjetovanje dionika u ovom području.

U sklopu projekta „Razvoj sustava e-učenja, upravljanja i praćenja zaštite na radu“, izrađuje se aplikacija-samostalni modul Informacijskog sustava ZNR za generiranje šest zapisnika o odrađenim poslovima zaštite na radu, sukladno hrvatskim propisima. Iz podataka unesenih u Informacijski sustav ZNR, generirat će se sljedeći zapisnici:

  • Zapisnik o ocjeni osposobljenosti radnika za rad na siguran način, sukladno Pravilniku o osposobljavanju iz zaštite na radu i polaganju stručnog ispita,
  • Zapisnik o osposobljenosti za obavljanje poslova ovlaštenika/povjerenika radnika za zaštitu na radu, također sukladno Pravilniku o osposobljavanju iz zaštite na radu i polaganju stručnog ispita,
  • Zapisnik o obavljenom pregledu i ispitivanju radne opreme, sukladno Pravilniku o pregledu i ispitivanju radne opreme,
  • Zapisnik o ispitivanju radnog okoliša – fizikalni čimbenici, sukladno Pravilniku o ispitivanju radnog okoliša,
  • Zapisnik o ispitivanju radnog okoliša – kemijski čimbenici, također sukladno Pravilniku o ispitivanju radnog okoliša,
  • Zapisnik o ispitivanju radnog okoliša – biološki čimbenici, također sukladno Pravilniku o ispitivanju radnog okoliša.

Uz generiranje šest zapisnika, u sklopu projekta omogućit će se pristup inspektora zaštite na radu Informacijskom sustavu ZNR te će inspektori imati uvid u zapise o radu ovlaštenih osoba za obavljanje poslova zaštite na radu.

Informacijski sustav ZNR izrađuje varaždinski Fakultet organizacije i informatike Sveučilišta u Zagreb, koji će izraditi i priručnik s detaljnim uputama za rad u aplikaciji-samostalnom modulu za generiranje zapisnika o odrađenim poslovima zaštite na radu, te provesti trening za djelatnike Uprave za rad i zaštitu na radu.