Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu Godišnje nagrade za novinarski rad u području zaštite na radu za 2016. godinu

logo_HUP-ZUZNR

Polazeći od činjenice da su sigurni i zdravi radni uvjeti tijekom cijelog radnog vijeka dobri kako za radnike i poslodavce, tako i za društvo u cjelini te cijeneći važnost objektivnog i redovitog informiranja javnosti o stanju i postignućima u zaštiti na radu,  na osnovu Pravilnika o godišnjoj nagradi za novinarski rad u području zaštite na radu (KLASA: 023-01/15-01/03, URBROJ: 424-01/1-15-59), Zavod za unapređivanje zaštite na radu u suradnji s Hrvatskom udrugom poslodavaca dana 25. srpnja 2016. godine objavljuje

JAVNI POZIV
ZA PODNOŠENJE PRIJEDLOGA ZA DODJELU GODIŠNJE NAGRADE ZA NOVINARSKI RAD U PODRUČJU ZAŠTITE NA RADU ZA 2016. GODINU

I.

Predmet javnog poziva je dodjela Godišnje nagrade za novinarski rad u području zaštite na radu za 2016. godinu (u daljnjem tekstu: nagrada).

Nagrada se dodjeljuje u svakoj od četiri kategorije za rad objavljen u:

 1. tiskanom novinarstvu (dnevnici, tjednici, mjesečnici i dr.)
 2. radijskom novinarstvu (radijske postaje na lokalnoj i nacionalnoj razini)
 3. televizijskom novinarstvu (televizijske postaje na lokalnoj i nacionalnoj razini)
 4. internetskom novinarstvu (internetski portali, blogovi novinara, web aplikacije i dr.)

Nagradu u obliku pisanog priznanja, plakete i novčane nagrade u iznosu 3.000,00 kn (slovima: tri tisuće kuna) u svakoj od četiri kategorije osigurava Hrvatska udruga poslodavaca.

II.

Nagrada se dodjeljuje za novinarski rad u zaštiti na radu koji:

 1. podiže razinu svijesti o važnosti zaštite na radu,
 2. promovira primjere dobre prakse iz područja zaštite na radu,
 3. promiče unapređivanje mjera i aktivnosti iz područja zaštite na radu,
 4. odlikuje se originalnošću sadržajno i načinom prezentacije,
 5. je objavljen u medijima koji djeluju na području Republike Hrvatske u razdoblju od dana 30. travnja 2016. godine do 15. ožujka 2017. godine.

III.

Prijedlog za dodjelu nagrade može podnijeti novinar/ka ili urednik/ca novinske redakcije medija (novine, novinske agencije, radio, televizija, internetski portali) te pojedinci, organizacije i udruge.

Prijedlog za dodjelu nagrade mora sadržavati:

 1. osobne podatke novinara/ke
 2. presliku novinarskog rada objavljenog u tiskovini ili audio snimku novinarskog rada objavljenog u radijskom novinarstvu ili audio-vizualnu snimku novinarskog rada objavljenog u televizijskom novinarstvu ili ispis snimke ekrana (“screen-shot”) novinarskog rada objavljenog u internetskom novinarstvu
 3. datum i mjesto objave novinarskog rada.

Nagrade će se dodijeliti u prigodi obilježavanja Nacionalnog dana zaštite na radu, 28. travnja 2017. godine.

IV.

Prijedlozi se dostavljaju Zavodu za unapređivanje zaštite na radu, Prilaz Ivana Visina 1-3, 10020 Zagreb, u zatvorenoj omotnici s naznakom:

“Prijedlog za dodjelu godišnje nagrade za novinarski rad u području zaštite na radu”

V.

Prijedlozi se mogu dostavljati kontinuirano, a zaključno do 15. ožujka 2017. godine.

Nepotpuni prijedlozi i prijedlozi podnijeti nakon isteka roka neće se razmatrati.

KLASA: 061-06/16-01/01
URBROJ: 425-01/1-16-1

Zagreb, 25. srpnja 2016. godine

Zavod za unapređivanje zaštite na radu