Mišljenje MRMS o ispitivanju radnog okoliša

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava donijelo je sljedeće mišljenje vezano uz Pravilnik o ispitivanju radnog okoliša (“Narodne novine”, broj 16/16):

Ako ovlaštena pravna osoba ima ovlaštenje za ispitivanje kemijskih čimbenika radnog okoliša, ona u svom vlasništvu mora imati isključivo onu mjernu i ispitnu opremu iz popisa u Prilogu Pravilnika o ispitivanju radnog okoliša (“Narodne novine”, broj 16/16), koja joj je potrebna za ispitivanje onih kemijskih čimbenika koji su navedeni u Poslovniku o postupcima, uvjetima i metodama obavljanja poslova ispitivanja kemijskih čimbenika radnog okoliša, sukladno odredbama članka 8. Pravilnika o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu (“Narodne novine”, broj 112/14 i 84/15). Drugim riječima, ako ovlaštena osoba u spomenutom Poslovniku nije navela da obavlja ispitivanje tvari koje zahtijevaju posebne analitičke tehnike, ona tada ne mora posjedovati sljedeću mjernu opremu: visokotlačni tekućinski kromatograf (HPLC), instrument za određivanje ukupnog organskog ugljika, te kapilarni plinski kromatograf s različitim detektorima.