Kampanja “Tko te šiša”

logotipi kampanje

Kampanja “Tko te šiša” 
U sklopu Projekta „Možemo zajedno – prvi korak ka učinkovitom socijalnom dijalogu u Hrvatskoj“

Hrvatski sindikat male privrede, obrtništva, uslužnih djelatnosti i stranih predstavništva (HSMP) u partnerstvu sa Sindikatom metalaca Hrvatske-Industrijskim sindikatom (SMH-IS) osigurao je bespovratna sredstva iz fondova Europske Unije u iznosu od 754.190,00 HRK tj. iz Europskog socijalnog fonda za projekt „Možemo zajedno – prvi korak ka učinkovitom socijalnom dijalogu u Hrvatskoj“ koji je započeo 27. srpnja 2015. godine i trajati će 12 mjeseci. Kao što i sam naslov kaže, svrha i cilj projekta je jačanje socijalnog dijaloga i to na području djelovanja HSMP-a tj. jačanje socijalnog dijaloga u sektoru osobnih usluga, sa naglaskom na podsektor frizerstva i ljepote.

U sklopu projekta predviđene su i odrađene različite aktivnosti kao npr. izrada pravne analize o sektoru osobnih usluga kao preduvjet za osnivanje sektorskog vijeća osobnih usluga u RH, tiskanje materijala i brošura o socijalnom dijalogu, održana je međunarodna konferencija na temu Socijalnog dijaloga u EU i RH, zaštite zdravlja frizera, Europskog frizerskog certifikata, održano je i nekoliko radionica sa temama o komunikaciji i  lobiranju, debati i rješavanju sukoba, te zaštiti i sigurnosti na radu vezano za EU propise i frizerski sektor. U navedenim  aktivnostima sudjeluje i Zavod za unapređivanje zaštite na radu kao javna ustanova nadležna za praćenje i unapređivanje ovog značajnog područja. U sklopu projekta na Nacionalni dan zaštite na radu 28. travnja 2016. godine, press konferencijom u Zagrebu u hotelu Palace počinje i kampanja „Tko te šiša“. Kampanja promovira sigurne i zdrave radne uvjete za frizerske radnike i naučnike tijekom cijelog radnog vijeka kroz nekoliko naglašenih ciljeva:

  • promicanje zdravog  radnog mjesta  za buduće frizerske profesionalce u procesu naukovanja, od samog početka – na stručnoj praksi u frizerskim salonima tijekom školovanja
  • prevencija zdravstvenih problema tijekom radnog vijeka svih frizera
  • osiguravanje načina za upravljanje sigurnošću i zdravljem na radu i poslodavcima i radnicima, te klijentima
  • redovito plaćanje praktičnog rada frizerskih učenika na praksi
  • zaštita zdravlja mladih u procesu školovanja
  • poticanje razmjene informacija i dobrih praksi sa zemljama članicama Europske unije.

U sklopu kampanje promovirat će se razmjena dobre prakse iz transnacionalnog projekta –dodatak brošura za frizere „Brinite o sebi! Prevencija kožnih bolesti i ergonomija za frizere“. Brošura je prijevod originalne brošure izrađene u sklopu projekta Transnational ESF Project „ A Close Shave’. Take care of your self! Skin prevention and ergonomics for hairdressers“, koju je za potrebe Kampanje „TKO TE ŠIŠA“ preveo Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Zagreb.

U sklopu kampanje brošura pod nazivom „Status i perspektiva socijalnog dijaloga u Republici Hrvatskoj s posebnim osvrtom na sektor osobnih usluga će se dijeliti frizerskim salonima i svim frizerskim školama u RH, te dodatak brošura “Brinite o sebi! Prevencija kožnih bolesti i ergonomija za frizere“ koja je dostupna je i u elektronskoj verziji u originalu na http://www.coiffure.org/sites/default/files/ubk-fiches-zorg_voor_jezelf-en-lr.pdf   te u hrvatskom prijevodu na https://www.imi.hr/file_download.php?fileID=525https://www.imi.hr/file_download.php?fileID=526.

U kampanji mogu sudjelovati pojedinci i organizacije svih veličina i iz svih sektora, uključujući mala i srednja poduzeća, a dodatne informacije možete dobiti na portalu kampanje na web adresi  Projekta „Možemo zajedno! Prvi korak ka učinkovitom socijalnom dijalogu u Hrvatskoj“ http://hsmp.hr.

logotipi kampanje